Roms historie  -

frem til Romerrigets opløsning

Tekst

 

- Kongedømmet

- Republikken

- De første kejsere

- Rigets opløsning

- Middelalderen

- Renæssancen (1400-1527)

- Modreformationen (1530-1600)

- Seicento (1600-1700)

- Settecento (1700-1800)

- Ottecento(1800-1870)

- Fra 1870 til år 2000

- Roms kejsere

- Paverne

- Noter til historien

 

 

 

De første kejsere og Pax Romana

Efter sejren ved Actium stod Octavian som enehersker selv om han bevarede dele af den republikanske forfatning. I år 27 f.Kr. giver Senatet ham æresnavnet Augustus (den ophøjede). I hele sin regeringsperiode arbejdede Augustus sig frem mod en ny styreform Principatet, der nærmest kan sammenlignes med et monarki. Republikkens gamle institutioner blev opretholdt, men han overtog selv alle de vigtigste embeder og forvandlede resten til indholdsløse æreshverv. Eneherskeren/kejseren førte sin politik ud i livet ved hjælp af en hærskare af embedsmænd, mange af dem slaver med høj uddannelse. Udplyndringen af provinserne blev standset ved, at skatterne blev lagt i faste rammer og fordelt mere ligeligt. Han befæstede rigets grænser og satte enorme offentlige arbejder i gang i Italia, hvor blandt andet veje, akvædukter og Roms udseende blev totalt ændret.

Ved erobring af Dalmatia, Egypten, Møsia, Panonia, Rætia og NV-Spanien sikrede han de urolige grænseprovinser og udbyggede blandt andet Eufrat- og Donaugrænserne ved anlæg af militærkolonier.

Frem til sin død i 14 e.Kr. skabte Augustus Rom om til en millionby, der var den vestlige verdens politiske, kunstneriske og økonomiske centrum. Det system Augustus skabte, holdt med få ændringer i næsten to hundrede år, selvom mange af de følgende kejsere var yderst ringe regenter. Det blev til en tohundrede årig fredsperiode, Roms storhedstid. Freden "Pax Romana" blev dyrket, og krigsgudens tempel lukket.

 

Kejser Augustus

Capitolmuseet

Kejser Augustus

 

Selv om "Pax Romana" herskede på overfladen var der i tiden frem til Marcus Aurelius borgerkrige, snigmord på kejsere, erobringer af nye landområder og eksempler på forfølgelser af de kristne, hvis menighed voksede stærkt i de første par århundrede af dens historie.

I denne periode nåede Romerriget sin største udstrækning efter Trajans sejre over dacere, arabere og parthere.

 

27 f.Kr.

Senatet udnævner Octavian til Augustus "Den ophøjede" og han fik flere og flere magtbeføjelser, dog stadig inden for republikkens demokratiske ramme. Sammen med Marcus Agrippa og den rige Maecenas blev der startet et storslået bygge- og kulturprogram. Fra denne periode stammer: Æneiden af Vergil; Marcellus teatret (indviet 11 f.Kr og rummede 13.000 tilskuere); en række nye bygninger på Foro Romano; Ara Pacis Augostae, Fredsalte­ret; Mausoleo di Augosto; Foro di Augosto; Pantheon; Cestus pyramiden og Aqua Virgo anlægges af Agrippa for at føre vand til hans termer på Campo Marzio.

 

14 e.Kr.

Augustus efterfølges af stedsønnen Tiberius (14-37).

 

 37

Tiberius efterfølges af sit barnebarn Caligula (37-41).

 

 41

Caligula bliver myrdet af sin livgarde, der udnævner onklen Claudius (41-54) til kejser. Apostlen Peter kommer til Rom omkring år 42.

 

 54

Claudius forgives af sin 4. hustru Agrippina og efterfølges af hendes søn 17- årige søn Nero (54-68) fra et tidligere ægteskab.

Kejser Claudius - Vatikanmuseet

Kejser Nero - Capitolmuseét

 

 

64

Roms brand. Nero skød skylden på de kristne og han indledte en brutal forfølgelse samtidig med at hans styre helt vilkårlig. I forfølgelserne efter Roms brand led apostlene Peter og Paulus i år 67, efter et ophold i Det Mamertinske Fængsel martyrdøden. Peter blev korsfæstet på Nero's cirkus ved den obelisk, der i dag står midt på Peterspladsen og Paulus blev halshugget ved klostret Le Tre Fontane, der ligger ude på kanten af EUR.

 

 68

Efter en borgerkrig mellem fire hærførere og kejseraspiranter (Servius Sulpicius Galba, Marcus Slavius Otho og Vitellius), blev vinderen Vespasian (69-79) kejser og grundlægger af det Flaviske dynasti. I Vespasians regeringsperiode blev Colosseum og Fredens forum opført for byttet fra en krig mod oprørske jøder.

 

 79

Vespasian efterfølges af sin søn Titus (79-81). Titus havde i 69 fået til opgave at nedkæmpe et jødisk oprør, dette felttog fører til Jerusalems indtagelse og ødelæggelse i 70. For denne sejr tildeles der et triumftog og i den anledning opføres Titus-buen på Forum Romanum. I Titus periode som kejser påbegyndes et stort termeanlæg i dele af af Nero's gyldne hus.

 

Kejser Vespasian - Capitolmuseét

Titusbuen - Forum Romanum

 

 

 

 81

Titus blev efterfulgt af sin bror Domitian (81-96), der havde gennemført vellykkede felttog i Brittanien og mod dacerne i det nuværende Rumænien. Han byggede Domitian's cirkus, hvis rester ligger under det nuværende Piazza Navona, hvor de kan ses i krypten til S. Agnes in Agone. I år 81 fuldførte han Colosseo, der skulle danne grundstammen i tidens socialbistand med brød og skuespil. Senatorerne lod Domitian myrde, da han krævede titlen "Herre og Gud".

 

 96

Efter mordet på Domitian blev der indført et system, hvorefter den siddende kejser i samråd med Senatet skulle finde den bedst egnede efterfølger og adoptere ham uanset herkomst. Denne beslutning gav så de fire adoptivkejsere, hvor den første blev Nerva (96-98) af den Antoninske slægt.

 

 98

Trajan (98-117) blev adopteret af Nerva, og han blev som spanier den første ikke italiener på kejsertronen. I hans kejsertid nåede riget sin største udstrækning efter sejre over dacerne, araberne, partherne og andre mellemøstlige folkeslag. Rom havde på dette tidspunkt over 1 million indbyggere.

Trajansøjlens billeder fortæller om hans militære bedrifter mod Dacierne i Rumænien, og Trajans Forum, der er det største af de kejserlige fora, vidner om byens rigdom på denne tid.

 

117

Hadrian (117-138) der også var spanier efterfulgte Trajan. Militært konsoliderede han rigets grænser blandt andet ved at bygge Hadrians mur i Britannien. Han opførte Villa Adriano i TIVOLI uden for Rom og hans gravmæle blev det senere Castel S. Angelo.

 

138

Antonius Pius (138-161) videreførte Hadrians arbejde som administrator af det store rige. Han blev hædret med et tempel på Forum Romanum.

 

161

Marcus Aurelius (161-180). I hans regeringsperiode blev regimet stærk svækket af flere krige langs rigets grænser, men også af pest og hungersnød der fulgte med en økonomisk afmatning. Hans rytterstatue på Capitol er den eneste bevaret antikke rytterstatue. Den smukke søjle på Piazza Colonna er dekoreret med en frise med scener fra kejserens krige mod germanerne.

 

Rytterstatuen af Marcus Aurelius

   
  Hvis du ønsker at læse flere afsnit fra den romerske historie, så "klik" nedenfor  
 

-> Kongedømmet

-> Republikken

-> De første kejsere

-> Rigets opløsning

-> Middelalderen

-> Renæssancen (1400-1527)

-> Modreformationen (1530-1600)

 

 

-> Seicento (1600-1700)

-> Settecento (1700-1800)

-> Ottecento(1800-1870)

-> Fra 1870 til år 2000

-> Roms kejsere

-> Paverne

-> Noter til historien