Det religiøse Rom  -

Kirkernes Rom

Tekst

 

 

 

-> De første kirker

-> Konstantins kirker

-> Den byzantinske påvirkning

-> Valfartskirkerne

-> Renæssancens kirker

-> Modreformationens kirker

-> Barokkens kirker

-> Settecentos kirker

-> Kirker i alfabetisk orden

  

Renæssancens kirker

 

Da pave Martino V (Colonna) i 1420 afsluttede pavernes ophold i Avignon og vendte tilbage til Rom, begyndte den store genopbygning efter middelalderens nedbrydning. Det blev en opbygningsperiode, hvor der ikke blev mange romerske kunstnere, men i høj grand anvendt "udenbys folk", der kom til at stå for fornyelsen inden for alle kunstarter. Studier af antikken var afgørende for den udviklede renæssancestil. Brunelleschi og Leon Battista Alberti dannede grundlaget for den arkitektur, der kulminerede med højrenæssancens mesterværker af Bramante og Michelangelo. I denne periode forsøgte arkitekturen at leve op til Alberti's princip "En harmoni og samhørighed imellem alle dele, der lykkedes i så høj grad, at intet kunne tilføjes, tages bort eller ændres uden at forringe resultatet". Under dette motto genopbyggede paver og kardinaler ruinerne af de gamle kirker samtidig med at de opførte adskillige nye.

 

S. Pietro in Vincoli   (++)

Blev indviet i år 439 til opbevaring af de lænker S. Peter havde båret under sit fængselsophold. Kirken blev ombygget af pave Giulio II omkring 1475 på et tidspunkt, hvor kirken var titulær kirke for kardinalen. Han lod blandt andet opføre søjleforhallen med arkader i renæssancestil. På trods af ændringerne har kirken bevaret sit præg af oldkristen basilica. Kirkens midterskib bæres af 20 antikke doriske søjler, de ioniske buer er fra Carlo Fontanas restaurering i 1700 tallet.

 

Rafaello: Pave Giulio II

S. Pietro in Vincoli

Foran koret opbevares relikviet "Peters lænker" ellers er kirken mest besøgt på grund af gravmælet for pave Giulio II af Michelangelo med den store Mosesstatue. Gravmælet blev aldrig gjort færdigt efter de oprindelige planer. I det venstre sideskib er der en byzantinsk mosaik fra år 680.

 

S. Agostino   (+)

Forud for den nuværende kirke havde augustinerne en mindre kirke bygget i 1286. Den nuværende kirke blev opført i 1479-1483 for midler skænket af den franske kardinal d'Estouteville.

Højt oppe over en trappe ses en af de få renæssancefacader i Rom, denne er tilsvarende den der pryder S. Maria del Popolo. Den er delt i tre sektioner, hvor det midterste dørparti krones af en trekant og over de to sidedøre er et rundt vindue, overetagen med det cirkelrunde vindue præges af stor volutter.

 

Indvendigt rummer kirken mange berømte kunstværker, måske er de mest kendte

S. Pietro in Vincoli - gravmælet for Giulio II

S. Agostino

* Rafaello: "Profeten Isaia" fra 1512,

* Caravaggio: "Madonna del Pelegrino" 

* hovedalteret tegnet af G. L. Bernini i 1627.

 

S. Maria del Popolo  (+++)

Dette var en gammel kirke bygget af pave Pasquale II (1099-1118) i 1099 på et sted, der var hjemsøgt af Nero's onde ånd. Den oprindelige kirke blev fuldstændigt ombygget af den store renæssancebygmester pave Sisto IV (delle Rovere) i 1472-1477. Facaden er i renæssancestil som S. Agostino, men med senere ændringer af G. L. Bernini fra 1655-1660, hvor facaden får nogle store volutter og konvekse gesimser og udstyret med et våbenskjold for pave Alexander VII.

 

Indenfor er det gamle krydshvælv bevaret, men og så her mester Bernini været på spil med at tilføje helgen- og engleskikkelser i stuk. og er idag et overflødighedshorn af arkitektur og kunstskatte, og den rummer adskillige kapeller med  mesterlige gravmonumenter.

Det vil kræve en hel bog at yde retfærdighed til alle kirkens kunstskatte, men det følgende er et forsøg på en "mini"-guide rundt i kirken til de fornemmeste værker:

 

1) kapellet for della Rovere-slægten med gravmonumenter for Cristoforo og Domenico Della Rovere og Pinturicchio-billedet "Tilbedelsen af Jesus-barnet" fra 1490.

Caravaggio: "Madonna dei Pelegrino"

S. Maria del Popolo

2) Kapel med gravmæler for den berygtede Borgia-familie, blandt andet Giovanni Borgia søn af pave Alexander VI (Borgia) og bror til Lucrezia og Cesare, der er også et gravmæle for moderen Vannozza Cattanei.

3) Sakresti med alter udført af Andrea Bregno for kardinal Rodrigo Borgia den senere pave Alexander VI.

4) Apsis er forlænget af Bramante, herude har Andrea Sansovino udført to gravmonumenter for pave Guilio II, det ene til kardinal Girolamo Delle Rovere og det andet til kardinal Ascanio Sforza. I hvælvingen er der billeder af Pinturicchio blandt andet "Marias himmelfart".

5) Cerasikapellet. Her findes to af Caravaggio's mesterværker "Peters korsfæstelse" og "Paulus' omvendelse". Nedenfor ses "Paulus' omvendelse, det andet kan ses på siden Martyrbeskrivelser i afsnittet om religionen i Rom.

6) Ghigikapellet er Rafaello's første opgave som arkitekt. Det er tegnet for den rige Siena købmand Agostino Ghigi i perioden 1516-20, om det arkitektoniske skal man specielt bemærk den smukke kuppel med mosaikudsmykningen. I det skønne rum er der skulpturer af renæssancemestrene Bregno, Lorenzetto og Mino da Fiesole sammen med barokkens mester G.L. Bernini.

 

Gian Lorenzo Bernini var god ven med kardinal Fabio Ghigi, da denne blev valgt til pave Alessandro VII (1655-1667). Født i en familie af rige senesiske købmænd, var paven på samme måde som pave Urbano VIII parat til at give det yderste for "forskønnelse af Guds templer, glorificering af pavestolen og udsmykning af byen Rom".

 

S. Maria del Popolo

oversigtsplan

 

 

G. L. Bernini: "Daniel i løvekulen"

S. Maria del Popolo - Capella Ghigi

 

 En af hans første opgaver var at bede Bernini i 1652 om at restaurere familiens gravkapel i S. Maria del Popolo. Herinde har Bernini skabt to skulpturer "Daniel og Habakuk", der danner en dramatisk akse gennem Rafaels smukke cirkulære renæssancerum. Daniels bog var netop blevet kanoniseret på kirkemødet i Trento, det eneste græske manuskript lå i Ghigi-biblioteket, så der var god grund til at Bernini valgte dette tema ved siden af de øvrige gammel testamentelige historier om Jonas og Elias som Lorenzetti havde brugt til vægbillederne. Daniel blev "hugget" 1655-57 og Habakuk var færdig 1661.En engel, der ser ud som den lige har forladt Cornaro-kapellet og S. Teresa i S. Maria delle Vittoria vækker Habakuk og peger tværs over rummet mod Daniel, der løfter sine hænder mod himlen. Som i Cornaro-kapellet forsøger Bernini at kontrollere tilskuerens oplevelser. Når man går ind i kapellet ser man den gestigulerende Habakuk, der trækkes i håret af englen, og når man har beundret kuplen og vender sig for at gå ud, ser man tilhøjre for indgangen Daniel med drejet krop og armene løftet op modmosaik­ken af Gud i kuplen, op mod lysets guddommelige kilde.

 

I gulvet lige under midtpunktet af Rafaels kuppel har Bernini indlagt en brilliant farvestrålende mosaik, hvor et vinget skelet bærer Ghigi-våbenet. Indskriptionen på bandarolen er "Mors aD Caelos" hvilket frit kan oversættes med "Døden åbner vejen til himlen".

G. L. Bernini: "Habakuk"

S. Maria del Popolo - Capella Ghigi

Pinturricho: "Tilbedelsen af Jesusbarnet"

S. Maria del Popolo - Capella Della Rovere

7) På vej ud af kirken kan man på væggen til højre for kirkens hovedindgang se et lille makabert monument der domineres af et skelet i fængelse. Dette rejste den polske arkitekt Gisleni over sig selv i 1670. Han døde først to år senere i 1672. En indskrift på siden kan oversættes "hverken levende her eller død hinsides". Medaljonerne viser en larves symbolske metamorfose til sommerfugl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caravaggio: "Paulus' omvendelse"

 S. Maria del Popolo - Capella Cerasi

S. Pietro in Montorio

 

S. Pietro in Montorio   (+++)

Kirken er grundlagt i det 9.årh. men bygget om i 1481 med en elegant renæssancefacade. Kirkens indre er ikke opsigtsvækkende, men det andet kapel i venstre side Capella Raimondi er af Bernini( 1640), og her leges der med lysvirkninger, der genfindes i S. Andrea del Qurinale. Det mest kendte ved denne kirke er det lille tempel i den tilhørende klostergård Tempietto di S. Pietro, der er bygget af Bramante og kendt som en af renæssancearkitekturens perler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Pietro in Montorio - Tempietto

S. Maria sopra Minerva og Berninis elefant

 

S. Maria sopra Minerva  (+++)

Kirken blev grundlagt allerede i det 8. årh. ovenpå et Minervatempel. Omkring 1280 blev kirken bygget om i gotisk stil, som den eneste i Rom. Facaden er dog fra 1600 tallet, når kirken medtages i dette afsnit, skyldes det, at det indre er overdådigt udsmykket med kunstværker fra renæssancen. Dette burde være florentinernes kirke i Rom, for her er værker af og gravmæler for nogle af Toscana's mest berømte sønner og døtre.

1) Gravmæle for Diotisalvi Nerone, der blev landsforvist af Medicierne i 1466.

2) Bebudelseskapellet af udført af Carlo Maderno og med en meget smukt bebudelsesbillede af Antoniazzo Romano. (Se billede nedenfor).

3) Carafa-kapellet for pave Paolo IV med den helt vidunderlige udsmykning (udført 1488-92) af endnu en florentiner Filippino Lippi. Filippinos billeder er en hyldest til S. Thomas Aquinas teologiske værk. (Nedenfor er der billede af bebudelsesscenen) 

4) De to Medici-paver Leone X og Clemente VII har gravmæler i apsisbuen, og S. Caterina af Siena er begravet i højalteret.

 

 

S. Maria sopra Minerva

oversigtsplan

 

 

 

5) Michelangelo's statue "Frelseren med korset". (Se billede nedenfor)

6) Gravmælet for Fra Angelico   

7) Capella S. Domenico med gravmonument for pave Benedetto XIII

8) Bernini's gravmæle for Maria Raggi, der var søster til en af Berninis bedste medarbejdere. (Se billede nedenfor).

9) Gravmæle for den florentinske finansmand Tornabuoni, der var bankdirektør i Medicibanken (død 1480).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoniazzo Romano: "Bebudelsen"

S. Maria sopra Minerva

Filippino Lippi: "Bebudelse"

S. Maria sopra Minerva - Capella Carafa

 

G. L. Bernini: "Monumento Maria Raggi"

S. Maria sopra Minerva

Michelangelo: "Il Salvatore"

S. Maria sopra Minerva

S. Maria della Pace

S. Maria della Pace  (++)

Kirken er fra 1482 og her kan man finde arbejder af mange renæssancekunstnere. Kuplen og klostergården er af Bramante, og inde i kirken kan man i Ghigi-kapellet i højre side ved hovedindgangen se en stor fresko af

Rafaello: "Quattro Sibille".

I 1656 byggede Pietro da Cortona for pave Alexander VII (1655-1667) den pragtfulde og opsigtsvækkende facade og kolonnade på kirken. Man kan betragte facaden som udformet i tre zoner, eller bælter, i forhold til beskueren. Midterzonen, overetagen hvis konvekse midterparti holdes tilbage af fremspringende piller, minder om facaden på SS. Luca e Martina. Foran den er der en halvcirkulær søjleforhal, båret af fire par doriske søjler og med udseende som et helt lille græsk tempel. I den tredie, bagerste, zone omslutter de store, konvekse fløjmure det hele i deres favnende arme. Endnu et højbaroktræk på S. Maria della Pace er den lukkede gavl, hvor en trekant omslutter et segment, hvorunder der gives plads til Alexander VII's våbenmærke.

 

 

S. Maria della Pace og Bramentes klostergård

S. Giovanni dei Fiorentini

S. Giovanni dei Fiorentini  (+)

Denne kirke blev opført under pave Leone X Medici (1513-1521)i hvis pavetid renæssancen nåede sit højdepunkt i ødselhed.

 

I 1734 får Alessandro Galilei samtidig med arbejdet i Laterankirken af pave Clemente XII til opgave at bygge en ny facade på S. Giovanni dei Fiorentini. Denne facade er træt og uden inspiration, som om arkitekten blot har ønsket at få afviklet arbejdet hurtigst muligt.

Ved indgangen til sakrestiet er der på højre og venstre væg to arbejder af

* G. L. Bernini: Portrætbuster af Antonio Capparelli og Antonio Coppola.

Hvis det er muligt bør man se "Cripta Falconieri" der er bygget af Borromini. I venstre sideskib

* Ferdinando Fuga: "Monumento funebre di Alessandro Capponi"

 

I gulvet under kuplen er der gravsten for Maderno og Borromini.

 

G. L. Bernini:

"Antonio Capparelli" og "Antonio Coppola"

S. Giovanni dei Fiorentini

Caravaggio:"S. Matteo e l'angelo"

S. Luigi dei Franchesi

S. Luigi dei Francesi   (++)

Kirken blev påbegyndt af pave Clemente VII (Medici) i 1518, Giacomo della Porta har lavet renæssancefacaden og inden for i venstre side helt oppe ved hovedalteret i Confarelli-kapellet hænger Caravaggio's tre store Mattæusbilleder,;

-   "S. Matteo e l'angelo";

-   "La Voccazione de S. Matteo" og

-   "Martirio di S. Matteo".

 

 

Caravaggio: "Vocazione di S. Matteo"

S. Luigi dei Franchesi

Caravaggio: "Martirio di S. Matteo"

S. Luigi dei Franchesi

 

 

Har du lyst til at læse mere om kirkerne fra de enkelte perioder, så klik neden for

-> De første kirker

-> Konstantins kirker

-> Den byzantinske påvirkning

-> Valfartskirkerne

-> Renæssancens kirker

-> Modreformationens kirker

-> Barokkens kirker

-> Settecentos kirker

-> Kirker i alfabetisk orden

  Ønsker du at vende tilbage til et af de andre afsnit fra "Det religiøse Rom, så "klik" nedenfor

-> De første kristne århundrede

-> Martyrerne

-> Mithra-kulten

-> Det underjordiske Rom

-> Kirkernes Rom

-> Apsismosaikker

-> Barokkens gravmonumenter

-> Mariadyrkelsen