Firenzes historie

Kirker og kunst

Tekst

 

Politik og samfund

* Fra Rom til tysk herredømme

* Det 11. til det 13. Årh.

* Det 14. og 15.Årh.

* Det 16. til det19. Årh.

 

Kirker og kunst

-> Fra 11. til det 14. Årh.

-> Fra 15. til det 16. Årh.

 

Firenzes historie 3

-> Medici-familien

 

Fra det 11. til det 14. århundrede

 

ca.  1060              

* S. Miniato al Monte

* Dåbskapellet S. Giovanni

* SS. Apostoli

 

DET 13. OG 14. ÅRH. (Duecento og trecento) GOTIKKEN.

 

1246                    

S. Maria Novella (grundstensnedlæggelse)

 

1254-1261            

Bargello (palazzo del Podesta) tages i anvendelse

 

1279                    

Langskibet i S. Maria Novella indvies

 

1294                    

S. Croce grundlægges

 

1296                    

Domkirken S. Maria del Fiore

 

1299                    

Palazzo Vecchio planlægges og byggeriet påbegyndes, den foranliggende bydel nedrives.

 

Palazzo del Podesta - Bargello

 

Andrea Pisano: Battistero

Motiver fra syddørene

1321                    

Dante dør som landflygtig i Ravenna.

 

1330-1336            

GIOTTO: freskerne i S. Croce (Cappella Peruzzi og Bardi)

 

1330-1336            

PISANO, Andrea: Dørene i sydindgangen til Dåbskapellet indvies.

 

1334-1337            

GIOTTO: Campanilen ved domkirken, færdiggøres af Pisano og Talenti.

 

1337-1350            

Or San Michele grundlægges

 

1344-1355            

Det Spanske Kapel i S. Maria Novella bygges.

 

1353                    

BOCCACCIO færdiggør Decameron.

 

1355-1359            

ORCAGNA:

* Marmoralteret i Or San Michele og

* altertavlen i Capella Strozzi i S. Maria Novella.

 

1365-1367            

BONAIUTI: freskerne i Det spanske Kapel i S. Maria Novella.

 

1374                    

PETRARCA dør.

 

1376-1381            

Loggia dei Lanzi bygges.

 

1377  

BRUNELLESCHI fødes og lever indtil 1446.

 

1378  

GHIBERTI fødes og lever indtil 1453.

 

 

 

29. september 2007 / ot

Orcagna: Alteret i Or San Michele