Roms historie  -

Den franske periode, Italiens samling

Tekst

 

- Kongedømmet

- Republikken

- De første kejsere

- Rigets opløsning

- Middelalderen

- Renæssancen (1400-1527)

- Modreformationen (1530-1600)

- Seicento (1600-1700)

- Settecento (1700-1800)

- Ottecento(1800-1870)

- Fra 1870 til år 2000

- Roms kejsere

- Paverne

- Noter til historien

 

 

 

 

 

 

 

Ottecento (1800 -1870)

Den franske periode og Italiens samling

 

Efter Napoleons besættelse af Rom 1798, blev Italien et af de første steder, hvor de franske ideér om frihed og nationalt fællesskab slog igennem. Italien havde været delt i flere ret forskellige stater siden middelalderen. Italien var et geografisk begreb, og der fandtes ikke én, men mange italienske identiteter. Kongeriget Sardinien som bestod af øen Sardinien og det højt udviklede Piemonte var så småt industrialiseret og fransk påvirket. Store dele af Nordøst- og Mellemitalien var styret af fyrster som tilhørte det østrigske kejserhus, Kirkestaten i Midtitalien var præget af præsteskabet i den katolske kirke, medens Syditalien og Sicilien var blevet plyndret og misregeret af spanske fyrsteslægter i århundreder.

På trods af denne opdeling skabte nationalismen efter Napoleonskrigene en stærk politisk bevægelse for "Il Risorgimento" Italiens samling med Giuseppe Mazzini som leder. Allerede i 1834 forsøgte Garibaldi en mislykket opstand i Genova, og i 1848-49 forsøgte han en revolte i den Romerske Republik, der dog blev knust. I perioden 1859-61 skabte Camillo Cavour "Il Risorgimento", hvor et nyt Italien blev samlet under ledelse af kongeriget Sardinien-Piemonte. Med støtte fra Frankrig under Napoleon III blev Lombardiet erobret fra Østrig i 1859. I Mellemitalien gjorde bønderne oprør mod godsejerne og de fremmede fyrster, og folkeafstemninger legitimerede, at disse stater blev underlagt kongeriget Sardinien-Piemonte. I Syditalien var der herefter nye opstande, som blev efterfulgt af Garibaldis militære togt (med de 1089 rødskjorter) som fremprovoke­rede kongeriget Begge Siciliers (Napolis) fald og inddragelse i Kongeriget Sardinien-Piemonte, der i 1861 skiftede navn til nationalstaten Italien. Efter den Preussisk-østrigske Krig blev Veneto i 1866 afgivet til det nye Italien, som en konsekvens af Italiens støtte til Preussen. Efter at de franske tropper havde forladt Rom under den Fransk-Tyske Krig (1870-71) blev byen indtaget den 20. sept. 1870 og pave Pio IX gik i indre eksil i Vatikanet.

 

Antonio Canova: "Paolina Borghese"

Galleria Borghese

 

 

 

 

 

 

Bertel Thovaldsen: "Monumento di Pio VII"

S. Pietro in Vaticano

 

1800

Pave Pio VII, Chiaramonti, Cesena (1800-1823). Han blev af politiske årsager valgt på et konklave i Venezia, der varede i 3½ måned med deltagelse af 35 kardinaler. I 1801 indgår han et konkordat med Napoleon, der varer i mere end hundrede år. I dette erklæres det, at katolicismen var den religion som det store flertal af franskmænd bekendte sig til, og at der frit kunne afholdes offentlig gudstjeneste. De kirkelige godser, som var blevet konfiskeret under revolutionen blev ikke leveret tilbage, men de biskopper som blev udnævnt af staten, skulle indvies af paven. Konkordatet giver en kortvarig fred med Frankrig og paven deltog ved Napoleons kroning til kejser i 1804.

Pavens gravmæle i S. Pietro er udført af Berthel Thorvaldsen.

 

1803

I 1803 indledes de første systematiske udgravninger på Forum Romanum af franske arkæologer.

 

1808

Rom blev igen besat af franskmændene, denne gang i en periode frem til 1814. Begrundelse skulle måske søges i at Pio VII ikke ville give sit samtykke til Napoleons skilsmisse fra Joséfine og ægteskabet med Marie Louise. Pio VII eks­kommunikerer (udelukker) Napoleon fra den katolske kirke, hvorefter han selv blev arresteret af de franske tropper og ført som fange til Sydfrankrig. Napoleons og Marie Louises søn (1811-32) fik kort efter fødslen titlen "Re di Roma" (Kongen af Rom).

 

1814

Efter Wienerkongressen vender Pio VII tilbage til Rom fra sit "eksil" i Frankrig. Samme år giver han tilladelse til, at Jesuitterordenen reetableres.

 
 

1816

Den franske arkitekt Giuseppe Valadier (1762-1839) anlægger i årene fra 1816-1824 "passeggiata del Pincio" og omlægger Piazza del Popolo med trapper og ramper op mod Monte Pincio samtidig med, at han flytter Ramses II's obelisk ud midt på pladsen til en ny "løvefontæne".

 

1823

Pave Leone XII, Delle Genga (1823-1829). Han tog initiativ til at fjerne Galileo Galileis bøger fra "index", hvor de havde stået siden inkvisitionen havde placeret dem der i 1632. Han besluttede, at S. Paolo fuori Mura skulle genopbygges efter den alvorlige brand, hvor store dele af kirken blev ødelagt.

 

1829

Pave Pio VIII, Castiglioni (1829-1830)

Han etablerede Vatikanets postvæsen, der senere fik hovedkvarter i palazzo Wedekind på Pz. Colonna.

 

1831

Pave Gregorio XVI, Cappellari (1831-1846). Udenrigspolitisk støttede paven den hellige alliance mellem Preussen, Østrig og Rusland, der skulle dæmme op for den franske indflydelse. Ellers var der tale om et dybt reaktionært pontificat, hvor man forsøgte at holde folkeoplysningen nede på det lavest mulige niveau.

Pz. Del Popolo - Willem II van Nieulandt ca. 1740

 

Pave Pio IX - udført til Vatikanet

 

1846

Pave Pio IX, Mastai-Ferretti (1846-1878). Den pave der har haft den længste regeringsperiode. En liberal, frisindet og fremskridtsvenlig pave efterfulgte den reaktionære Gregorio XVI. Han indledte sit pontificat med et amnesti for alle politiske fanger og landsforviste, blandt de sidste var Mazzini og Garibaldi. Endvidere foretog han en betydelig lempelse af censuren. Dette åbnede sluserne for liberalismen i Italien og til en stærk tilbagegang i pavestolens magt og indflydelse, da det nye Italien i 1870 indlemmede Rom i kongeriget.

 

1848

I 1848 blev Pio IX grebet af frygt for reformernes konsekvenser, og han ønskede ikke at deltage sammen med kongeriget Sardinien og republikken Venezia i en krig mod Østrig for at fordrive østrigerne fra Italien. Østrig vandt og bevarede magten i Milano.

Paven forsøgte at forsvare herredømmet over pavestaten, men et folkeligt oprør fordrev i sommeren 1848 ud af Rom, og han søgte tilflugt i Gaeta (1848-1849) hos kong Ferdinand 2. af Begge Sicilier.

 

1849

Mazzini og Garibaldi kom til Rom og proklamerede i februar 1949 den romerske republik og ophævelse af pavens verdslige magt. Den nye franske præsident Louis Napoleon Bonarparte (Napoleon III efter et statskup i 1851) sendte et ekspeditionskorps til Rom for at genindsætte paven og jage de radikale ud af byen. Mazzini flygtede til England og Garibaldi fortsatte kampen fra sin fødeby Nice, der på dette tidspunkt hørte til Kongeriget Sardinien.

 

Italiens samling 1860

1850

Paven vendte tilbage til Rom og påbegyndte en reaktionær politik over for de liberale, der ønskede et samlet Italien.

 

1854

Paven udsteder dogmet om "Jomfru Marias ubesmittede undfangelse". Over for Palazzo di Spagna er rejst en søjle til minde om dogmets vedtagelse.

 

1860

Garibaldi's togt fra Genova med 1089 rødskjorter starter den endelige samling af Italien under huset Savoia's ledelse. Pavestaten udgjorde på dette tidspunkt den tredie italienske stat beliggende mellem Kongeriget Sardinien (Piemonte) og kongeriget Begge Sicilier (huset Bourbon). Pavestaten dækkede stort set de nuværende regioner Umbrien, Marche og Lazio. Den 10. september rykker piemontesiske tropper ind i Umbrien og Marche, der hurtigt erobres, kun Lazio og byen Rom forblev under pavens styre.

 

1861

Den 17. marts udråbte parlamentet i Kongeriget Sardinien-Piemonte, der var samlet i Torino, kongeriget Italien med Vittorio Emmanuele II som konge og Rom som landets retmæssige hovedstad. Franske tropper i Rom forhindrede at Garibaldi forsøgte at erobre byen.

Colonna dell'Immacolata

Pz. di Spagna

Michelangelo: Porta Pia

1864

Aftale mellem Frankrig og Italien om, at de franske tropper trak sig ud af pavestaten mod, at Italien garanterede dens ukrænkelighed. Samme år udsteder Pio IX en fordømmelse af liberalismens grundprincipper.

 

1867

Endnu engang forsøger Garibaldi at erobre Rom, men der landsættes hurtigt franske tropper og Garibaldi standses ved Mentana nord for Rom.

 

 

1870

Efter at Frankrig havde trukket sine tropper hjem fra Rom for at de kunne deltage i den fransk-tyske krig gik italienske tropper den 20. september til angreb på Rom. Efter en nærmest symbolsk kamp ved Porta Pia i Den Aurelianske Bymur overgav pavens styrker sig. Efter en folkeafstemning blev Rom inddraget i det samlede Italien. Paven gik i "fangenskab" i Vatikanet og Vittorio Emanuele II flyttede ind i Quirinalpaladset. I en bandrulle "Non expedice" fra 1874 forbyder Pio IX alle rettroende katolikker at deltage i det offentlige liv i Italien. Dette forbud var gældende indtil 1929.

 

 
  Hvis du ønsker at læse flere afsnit fra den romerske historie, så "klik" nedenfor  
 

-> Kongedømmet

-> Republikken

-> De første kejsere

-> Rigets opløsning

-> Middelalderen

-> Renæssancen (1400-1527)

-> Modreformationen (1530-1600)

-> Seicento (1600-1700)

-> Settecento (1700-1800)

-> Ottecento (1800-1870)

-> Fra 1870 til år 2000

-> Roms kejsere

-> Paverne

-> Noter til historien