Roms historie

Tekst

 

-> Kongedømmet

-> Republikken

-> De første kejsere

-> Rigets opløsning

-> Middelalderen

-> Renæssancen (1400-1527)

-> Modreformationen

-> Seicento (1600-1700)

-> Settecento (1700-1800)

-> Ottecento(1800-1870)

-> Fra 1870 til år 2000

-> Roms kejsere

-> Paverne

-> Noter til historien

 

 

Roms historie - en kronologi

Ingen by har så lang og betydningsfuld historie som Rom. I dagens Europa findes der måske byer med en større politisk betydning end Italiens hovedstad Rom, men de er unge i forhold til Rom. Det ældste Paris er ikke ældre end den sene romerske kejsertid, og hvor hensynsløst romerne end har faret frem mod deres egen by, så har denne dog bevaret flere minder fra sin lange historie end nogen anden by.

I Rom har produktion og handel aldrig spillet nogen afgørende rolle, men byen har altid været centrum for politisk og religiøs magtudøvelse. Det bybillede der møder den besøgende, er dannet med henblik på iscenesættelse af de skiftende kejseres og pavers storhed. Helt fra romertiden er der blevet opført monumenter til legitimering af herskerens ret og krav på magten.

Denne oversigt over Roms historie er et forsøg på at lade personer, steder og handlinger fra de øvrige afsnit indtræde i en historisk tidsramme. Det er ikke hensigten at give en sammenhængende økonomisk, politisk beskrivelse af flere tusinde års udvikling i byens historie. Der er lagt vægt på at give en kronologi for dem, der ønsker at få lidt sammenhæng mellem de mange navne, steder og begivenheder, der vil dukke op under et besøg i Rom.

 

 

Efter denne kronologi følger der tre afsnit "Romerske kejsere"; "Paver" og "Noter til historien". I de afsnit vil man kunne finde uddybende oplysninger om en række personer og historiske begivenheder, der ikke har fundet plads i den kronologiske fremstilling.

Hele manuskriptet til afsnittet Roms historie har et omfang af 96 A4-sider, så det er mere eller mindre naturligt delt op, så den kronologiske gennemgang er i 8 hovedepoker, hvortil kommer tre afsnit om kejsere, paver og enkelte supplerende noter, :

1) Til Romerrigets opløsning (753 fKr. - 532)

      Dette afsnit er videreopdelt i fire underafsnit

      - Kongedømmet

      - Republikken. Dette afsnit har flg. indhold:

        Erobring af italien

        De puniske krige

        Jordreformer

        Fra Forbundsfællekrigen til Cæsar

      - De første kejsere

        - Rigets opløsning. Dette afsnit har flg. indhold      

        Deling af riget,

        Romerrigets opløsning

        Goterne

2) Middelalderen (567-1400)

Dette afsnit har følgende underafsnit   

    - Longobarderne (567-800).

      - Fra Karl den Store til pave Gregor VII.

      - Kampen mellem kejser og pave (Investitur).

3) Renæssancen (1400-1527)

4) Modreformationen (1530-1600)

5) Seicento (1600-1700)

6) Settecento (1700-1800)

7) Ottecento, Italiens Samling (1800-1870)

8) Fra 1870 til år 2000

Dette afsnit har følgende underafsnit

     Fra samlingen frem til 2. verdenskrig

      -  Efter 2. Verdenskrig til år 2000

 

Udover denne kronologi er der følgende sider:

 9) Roms kejsere

10) Paverne

11) Noter til historien