Sicilia

Siracusa

Tekst

 

- Sicilia Velkomst

- Agrigento (**)

- Cefalù (*)

- Èrice (*)

- Palermo (**)

- Piazza Armerina (**)

- Segesta (**)

- Selinunte (*)

- Taormina (**)

 

- Noter til historien

- Noter til kunsten

 

Velkommen til Siracusa

 

Siracusa ligger på Siciliens østkyst midt mellem Catania og øens sydspids.  Bycentret er formentlig grundlagt på øen Ortigia, sandsynligvis på grund af dennes gode havne- og forsvarsmuligheder. Fastlandskvartererne er grundlagt allerede i den græske periode, hvor man regner med at byen havde 300.000 indbyggere, i dag er ligger tallet omkring 130.000.

Fra havnen foregår en del fiskeri, især efter tun. Siracusa har en svagt udviklet industri, der er koncentreret om petrokemisk produktion (bl.a. olieraffinaderi og gødningsfremstilling) på grund af nærheden til oliefelterne ved Gela. Ydermere findes tungere mekanisk industri og cementproduktion. I byens omegn dyrkes citrusfrugter og lidt vin, og ved hjælp af kunstvanding dyrkes endvidere grøntsager, tomater og anden frugt.

 

Et fyldestgørende besøg i Siracusa kan sikkert ikke gennemføres på mindre end 2-3 hele dage. De store seværdigheder fordeler sig på to områder:

* Tur1 i Siracusa:

La Terraferma, Zona archeologica og cittá moderna

 

* Tur2 i Siracusa: L’isola di Ortigia.

 

Siracusa, L'isola di Ortigia

Tyrannen Gelon (485-478)

 

Noter til byen historie.

 

Kolonien Siracusa blev grundlagt ca. 733 f.Kr. af grækere fra Korinth og fremstod allerede i 600-tallet f.Kr. som en af de mægtigste vesthellenske bystater med flere sekundære kolonier, blandt andet Akrai. Siracusa var længe præget af konflikter mellem de store jordejere og de øvrige befolkningsgrupper. De store jordejere blev efter en demokratisk revolution sendt i landflygtighed, men vendte tilbage under tyrannen Gelon (485-478 f.Kr), som desuden tvangsforflyttede indbyggere fra Gela og Megara Hyblaia til Syrakus. Gelon befæstede sin magt gennem en alliance med Theron i Akragas (nuværende Agrigento); sammen slog de i 480 f.Kr. en karthagisk invasion tilbage.

 

Gelon efterfulgtes af sin bror Hieron 1. (478-467 f.Kr); han flyttede indbyggerne i Katane (nuværende Catania) og Naxos til Leontinoi, der blev en syrakusisk lydstat. Desuden blev forbindelserne med Campania sikret med sejren over etruskerne ved Kyme i 474 f.Kr. Syrakus fremstod nu også som et kulturelt centrum; her virkede blandt andre digterne Aischylos, Pindar og Simonides. Også Archimedes levede i byen indtil han i 212 f.Kr. blev dræbt af romerske soldater. Det var her Platon søgte tilflugt, da han efter Sokrates’ død blev upopulær i Athen. Her skrev han ”Symposion” og ”Sokrates’ forsvarstale”. Også Sappho fra Lesbos søgte tilflugt i Siracusa, da hendes lesbiske kærlighed blev en torn i øjet på magthaverne.

 

Efter en ustabil periode tiltog bystatens magt igen fra ca. 440 f.Kr. Athenerne gennemførte derfor flere ekspeditioner til Sicilien, men led i 413 f.Kr. afgørende nederlag til Syrakus.

Under Dionysios 1. (405-367 f.Kr.) udbyggedes byens befæstninger. Naxos, Katane og Leontinoi blev igen erobret, og flere nye byer, blandt andet Tauromenion (nuværende Taormina), blev grundlagt. Dionysios førte flere krige mod karthago, som beherskede Vestsicilien. Desuden udbredtes Syrakus' magt på fastlandet gennem erobringen af Rhegion (nuværende Reggio di Calabria) i 387 f.Kr. og grundlæggelsen af blandt andet Adria i Podeltaet.

Sønnen Dionysios 2.s regeringstid (fra 367 f.Kr.) blev domineret af konflikten med den indflydelsesrige Dion (409-354 f.Kr.) og Platons fejlslagne forsøg som mægler. Dionysios blev fordrevet flere gange, sidst af Timoleon, der regerede Syrakus 344-336 f.Kr. og nygrundlagde flere byer på Sicilien. Under Agathokles (316-289 f.Kr.) fortsatte striden med Karthago.

 

Under Hieron 2. (275-216 f.Kr.) oplevede Syrakus en sidste blomstring, inden den romerske feltherre Marcellus i 212 f.Kr. erobrede byen, som derefter blev romersk provinshovedstad.

Efter Det Vestromerske Riges sammenbrud hørte Syrakus fra 535 e.Kr. under Det Byzantinske Rige, 663-668 som residensby for kejser Constantino II. Byen kom under arabisk herredømme i 878. Siden den normanniske erobring i 1088 har den haft samme herskere som det øvrige Sicilien; byen mistede fra 1200-tallet betydning til fordel for Messina. Store dele af den blev ødelagt ved jordskælv i 1693 og 1757.

10. juni 2009 / ot

 

Buste forestillende Archimede