Byer i Veneto

Ravenna

Tekst

 

- Tur1. Dåbskapeller

- Tur2. kirker, museer

- Tur3. éndags tur

- Tur4. Uden for murene

 

Ture i Ravenna

 

Tur 4. Uden for murene:

Rocca di Brancaleone - mausoleo di Teodorico - S. Apollonare in Classe - S. Maria in Porto Fuori

 

Rocca di Brancaleone

I byens udkant (nord-øst) ligger et stort venetiansk fæstningsanlæg, der blev bygget mellem 1457 og 1470 for at kontrollere byens befolkning. Anlægget består af to dele, den centrale kvadratiske fæstning (Rocca) med 4 cylindriske hjørnetårne og cittadellet med to cylindriske  hjørnetårne og to halvcylindriske sidetårne. Hele området er nu en offentlig park.

 

Mausoleo di Teodorico (*)

(åbent fra 08.30-19.00)

I parkanlægget omkring Rocca di Brancaleone på den anden side af ringgaden ligger dette imponerende gravanlæg (opført 520) for goterkongen Teodorico. Murene i det cylindriske gravmæle er opført af store en meter tykke kvadratiske stenblokke fra Istrien. Bygningens hvælvede afslutning er dannet af én stor stenblok (11 meter i diameter) og med en vægt på omkring 280 tons.

Indenfor er ”cylinderen” opdelt i to etager. Den nederste del er formet som et kors og den øverste del er cirkulært.

 

Mausoleo di Teodorico

 

S. Apollinare in Classe

S. Apollinare in Classe

For at have gennemført en komplet mosaik-tur I Ravenna er det nødvendigt med en tur 5 km ud ad Porta Nuova mod Rimini til S. Apollinare in Classe. Mellem Ravenna og Classe lå byen Caesarea med kirken S. Lorenzo opført i begyndelsen af 400-tallet og nedrevet i 1553 af pave Giulio II, der skulle bruge materialerne. På hele området omkring S. Apollinare har der ligget adskillige store antikke kirker, som der fortsat er rester af. I det antikke kosmopolitiske havneområde, opstod en række kirker med hvert sit østlige udgangspunkt (syriske, ægyptiske, græske elementer). Her skal nævnes S. Severus (500-tallet) med rester af et klokketårn, Basilica Probi (midten af 500-tallet), S. Eleucadio og basilica Petriana begge fra begyndelsen af 500-tallet.

Her beordrede biskop Ursicino en kristen basilika opført ved siden af en kristen kirkegård, og bygningen blev betalt af en rig græker (Julian the silverschmidt), der også gav penge til opførslen af S.Vitale inde i Ravenna. Byggeriet blev påbegyndt omkring 534 og fuldført i 549.

 

 

S. Apollinare in Classe

Apsis

Facaden er stor med tre vinduer og et tilbygget narthex, der dog er rekonstrueret. Det runde klokketårn (37,5 meter) dateres til 900-tallet, det regnes for et af de smukkeste i Ravenna på grund af anvendelsen af skiftevis gule og røde sten. Hele kirken blev ombygget i 1779.

 

Indenfor. Kirkerummet opdeles af 24 søjler i græsk marmor i tre skibe. Søjlerne står på kasseformede sokler og på kapitælerne slynger der sig akantusplanter. Over buerne er der fresko portrætter af nogle af Ravennas ærkebiskopper, de er sat op i 1700-tallet.

Mosaikkerne i apsis og på triumfbuen her hører til de sidst opsatte i Ravenna. Højt oppe i midten af Triumfbuen ses Kristus der giver velsignelsen omgivet af lyserøde skyer og de fire vingede evangelistsymboler. Nedenfor vandrer der 6 får ud fra Jerusalem og 6 får fra Bethlehem ind mod Kristus i himlen. Nedenfor på hver side er der et højt palmetræ, symbolet på martyriet, og under træerne på højre side står Ærkeenglen Gabriel og på venstre side ærkeenglen Michael. De nederste mosaikker med ”S. Matteo” er fra 1000-1100-tallet. Undersiden af buen er dekoreret med fugle og blomster på en gylden baggrund.

Højest i apsishvælvingen ses Guds hånd omgivet af gyldne skyer række ned mod korset i midten af apsis. Korset er placeret på en blå, stjernedækket baggrund, i midten ses hovedet af Kristus. For enden af korsets arme ses bogstaverne ”alfa” og ”omega”, over korset det græske ord for ”Ichtys” (fisk) og ved foden står der skrevet ”Salus Mundi”. På korsets højre side ses profeten Elias og på venstre side Moses. Under himlen et stort grønt område med liljer, cypresser, oliventræer, fugle, klipper og tre får symboliserende apostlene Peter, Johannes og Jacob som vidner til Opstandelsen. Og i midten af haven står den bedende S. Apollinaro, og de 12 får kommer vandrede hen i mod ham.

A. Apollinare in Classe

detalje fra apsismosaik - S. Apollinare

 

S. Apollinare in Classe

Triumfbuen med Ærkeenglen Gabriel

Under hvælvingen på ”trommen” mellem vinduerne findes den ældste del af udsmykningen, da mosaikkerne på dette sted er sat op samtidig med bygningen af kirken. Motiverne her er de ældste biskopper af Ravenna Ursicinus, Ursus, Severus og Ecclesius i ført biskoppelig klædning og med bog i hånd indeholdende Kristus ord. De flankeres helt ude ved Triumfbuen af to billeder fra Bibelen.

I højre side ”tre ofringer” fra Det Gamle Testamente (Abraham, Abel og Melchizedeck) og i venstre side ses kejser Constantine IV Pogonatus med sin brødre Heraclius, Tiberius III og Justinian III overdrage papirer med privilegierne til Ravennas kirke til biskop Maurus.

Krypten fra 1000-tallet er nyrestaureret. Her er opstillet flere antikke sarkofager fra 400-tallet fx S. Theodore, biskop S. Theodore, en med 6 nicher og en udsmykket med lam. Den lille alter baldakin er fra 800-tallet.

 

 

S. Maria in Porto Fuori

Denne kirke ligger omkring 6 km fra centrum. Den blev opført i 400-tallet, men blev fuldstændigt ødelagt i 2. Verdenskrig, men nu er den genopbygget.

S. Apollinare in Classe

"De tre ofringer" højre side af apsis