Byer i Veneto

Ravenna

Tekst

 

- Tur1. Dåbskapeller

- Tur2. kirker, museer

- Tur3. éndags tur

- Tur4. Uden for murene

Ture i Ravenna

 

Ravenna er berømt for sine talrige oldkristne bygninger med pragtfulde mosaikker. På trods af krige gennem en 300-årig periode fra 400-700 oplevede Ravenna som hovedstad en enestående blomstring, hvad den overdådige kirkelige, arkitektoniske og kunstneriske arv vidner om.

 

Langt de fleste besøgende i Ravenna kommer på en én-dagstur for at se enkelte af byens mange seværdigheder. Meget kan ses på en enkelt dag, men nedenfor beskrives tre ture i byen, fordi det er en stor fornøjelse at besøge Ravenna gennem flere dage. Inden gennemgangen af kirker, mosaikker og andre seværdigheder skal der være en kort omtale af den mest kendte af alle Kirkens lærestridigheder, kampen mellem arianismen og kristendommen, en strid der konstant splittede kirken frem til den tidlige middelalder (op til 600-tallet). Striden var fremtrædende i Ravenna storhedsperiode frem til ca. 600-tallet, og satte sit præg på byens kirker.

Arianismen er opkaldt efter en af 300-tallets mest indflydelsesrige kirkemænd fra Alexandria, præsten Areios (død ca. 336), som formulerede denne læres centrale trossætninger omkring 315. Ifølge arianismen har Kristus ganske vist eksisteret i umindelige tider, men – og dette var et skæbnesvangert men – ikke som gud. Da Gud i begyndelsen opbyggede himmelen og jorden, var Kristus ifølge Areios det første væsen, han skabte. Jesus var med andre ord et menneske, ikke nogen gud. Dette trosprincip aflivede automatisk hele idéen om Treenigheden. I modsætning til almindelige kristne accepterede arianerne kun Gud som gud, mens Jesus og Helligånden blev degraderet. (En lidt større artikel kan læses på siden Den Arianske Strid)

Nogle historiker og religionshistorikere har hævdet, at alle germanske folkeslag bortset fra frankerne tilsluttede sig arianismen. Denne lære skal have været nemmere at forstå end den ”rigtige” kristendom, og desuden muliggjorde den en trosmæssig opdeling i erobrere og underkuede. Det germanske herrefolk gik til de arianske kirker, det besejrede romanske folk til de katolske.

 

Nedenfor er der program for tre ture gennem Ravenna, hvilket skulle kunne dække flere dages ophold i byen, men der er også et forslag til en tur gennem byen, hvis man skulle komme forbi for at se mosaikker.

 

Tur 1. Piazza del Popolo, Battistero degli Ariani, S. Vitale, mausoleo di Galla Placida, Battistero Neoniano, Oratorio di S. Andrea.

 

Tur 2. Tomba di Dante - S. Francesco - Pinacoteca Comunale - S. Apollinare Nuovo - S. Giovanni Evangelista.

 

Tur 3. Én-dagstur omfattende: Battistero di Ariani - S. Vitale - Mausoleo di Galla Placidia - Battistero Neoniano - S. Apollinare Nuovo.

 

Tur 4. Uden for murene omfattende: Rocca di Brancaleone - mausoleo di Teodorico - S. Apollonare in Classe - S. Maria in Porto Fuori