Firenze

Velkomst og forord

Tekst

 

* Rundture 

* Spise - og drikkesteder

* Noter til historien

* Firenzes kunst

* Kirker & Muséer

 

Firenze - selvfølgelig

 

Selvfølgelig bør man besøge Firenze for at opleve en af de rigeste og mest komplekse århundrede i den italienske civilisation. "Quattrocento" - 1400-tallet - var en helt ekstraordinær vigtig periode i Firenzes, Italiens og Europas historiske og kulturelle udvikling.

Efter at Firenze have overlevet den frygtelige "sorte død" i 1348 og gennemgået et turbulent oprør af arbejderklassen i 1378, blev der dannet et nyt styre med en ny social og politisk orden, der førte til en hurtig udvikling. Det var på denne tid, at byen blev en af de rigeste byer i Europa, takket være dens udvikling af handel, industri og bankvæsen. Byens købmænd og bankier var ansvarlige for den nye økonomiske udvikling, de var selvlærte, men snart blev de den nye herskende klasse i Firenze. Med deres mod og deres igangsættende forretningstalent erstattede disse mænd gradvist aristokratiet rolle i byens administration, i beskyttelsen af kunstnerne og i udviklingen af kunst og kultur.

Fra 1433 efter Cosimo de'Medicis tilbagevenden fra et kort eksil i Venedig overtog familien Medici endegyldigt den politiske magt og skabte i løbet af godt 60 år, det der er blevet kaldt "Det nye Athen ved Arno" på grund af den kunstneriske udvikling, der var begyndt allerede ved århundredeskiftet. Inden for billedkunst, skulptur, arkitektur og litteratur blev der skabt en ny verden, hvor man ændrede middelalderens opfattelse af mennesket i naturen, mennesket placering i et materielt og åndeligt univers. Kunsten var ikke længere en "mekanisk" kunst, men et produkt af intellektet, med kunstneren som et veluddannet menneske, der var medlem af et humanistisk samfund. 

I Firenzes historiske centrum inden for byens syvende og sidste bymur fra 1330 kan man i kirker, i paladser, på gader og i museer se resultatet af disse gyldne år i den florentinske renæissance, der har gjort byen til et levende kunstmuseum.

Brunnelschi: Cupola

S. Maria del Fiore (Duomo)

 

Palazzo Signora

 

 

Det følgende er skrevet til anvendelse ved et kortere eller længere ophold i det mageløse Firenze. Siderne falder naturligt i to dele:

 

Den første del har to afsnit

* Rundture i byen

Dette afsnit er en ultrakort introduktion til Firenzes historie og kunst med forslag til et turprogram svarende til et ophold på 5-6 dage i byen. Afsnittet måske mest henvendt til en førstegangsbesøgende, der endnu ikke er overdrevet interesseret i et nøjere bekendtskab med renæssancens kunstnerne og deres værker. Der er i alt 8 sider med forslag til ture i og omkring byen.

* spise- og drikkesteder i byen

"Uden mad og drikke du'er helten ikke", så det er nødvendigt at dyrke en anden og hyggelig del af den florentinske kultur - maden og vinen. Dette

afsnit indeholder nogle få henvisninger til gode og billige "spisesteder og drikkesteder" i forskellige kvarterer af en by, der som regel er overrendt af turister. Af beskrivelserne fremgår det om spisestederne kan anvendes til frokost og/eller middag. Alle steder er udvalgt ud fra et princip om, at de også skal være lokale steder for italienere.

 

Den anden del har en række afsnit af mere leksikalsk karakter, der kan bruges til opslag på stedet eller gennemlæsning før eller efter turene. Siderne omfatter følgende afsnit

* Firenzes historie

* Kunsten i Firenze

* Kirker og muséer

* Kunstens religiøse motiver