Roms museer

Tekst

 

14 museer

- Museo Capitolino

- Museo di Capitolini

  alla Centrale Montemartini

- Palazzo Altemps

  Museo Nazionale di Roma

- Palazzo Braschi

  Museo di Roma

- Palazzo Massimo alle Terme

  Museo Nazionale di Roma

- Villa Borghese

  Galleria Borghese

- Villa Farnesiana

 

Roms museer

 

En ældre opgørelse viser, at Rom har mindst 99 museer. Mange museer har en historie der strækker sig over 500 år fra renæssancefyrsternes privatsamlinger til vor tids store statslige samlinger. En del af de gamle samlinger findes forsat i de oprindelige lokaler, så det er muligt af få et godt indblik i svundne tiders smag.

Det ældste museum Museo Capitolino blev grundlagt i 1471 af pave Sisto IV. På dette tidspunkt fandtes der allerede kunstsamlinger i adelspaladserne og kirkernes udsmykning udgjorde en slags offentlige kunstsamlinger. De ældste privatsamlinger er i tidens løb blevet splittet på grund af fallitter, medgift og arv, kirkernes samlinger er truet på grund af lukning af sognekirker og en generel mangel på vedligeholdelse, men pavernes samlinger er stort set uskadte.

 

Renæssancens privatsamlinger var lukkede for offentligheden. Under Modreformationen begyndte visse religiøse ordener at støtte kunsten for at øge kirkens prestige, men det var fortsat paverne og de store adelsfamilier der udøvede den største mæcenvirksomhed. Paverne påtog sig som Roms verdslige herskere at sørge for, at byens fortidsminder blev registreret og bevaret.

 

Adelsfamilierne konkurrerede på paladser og kunstsamlinger og i 1600-tallet blev der grundlagt en række af de store privatsamlinger, der har overlevet til i dag takket være fidekommisregler, der forbyder at splitte eller sælge samlingerne.

Rafaello: "Ritratto di donna con unicorno"

Galleria Borghese

Venere Capitolini

Det drejer sig om

* Galleria Doria Pamphili (omtalt på tur 7: Rundt om Corsoen)

* Galleria Colonna (omtalt på tur 7: Rundt om Corsoen)

* Galleria Borghese

* Galleria Pallavicini

* Galleria Spada (omtalt på tur 3)

 

Musei Capitolini blev åbnet for offentligheden af pave Clemente XII (1730-1740), så unge kunstnere kunne stifte bekendtskab med antikkens kunstbegreber. De store "museumspaver" Clemente XIV (1769-1774), Pio VI (1775-1799) og Pio VII (1800-1823) grundlagde adskillige af de museer, der under ét kaldes Vatikanmuseerne (disse er nærmere omtalt på tur 1).

 

I 1852 blev Museo Pio Cristiano (kristen arkæologi) grundlagt og i 1889 åbnede Etruskermuseet i Villa Giulia (dette er omtalt på tur 12).

Efter at Rom var blevet hovedstad i 1870 blev der sat gang i museumsbyggeriet, da byen skulle hævde sig kulturelt over de øvrige europæiske hovedstæder, og de nationale museer skulle markere, at Rom var hele Italiens hovedstad.

 

Artemisia Gentileschi: "Judith og Holefernes"

Galleria Spada

Scultura di Roma Antica

Musei Capitolini alle centrale Montemartini

De vigtigste museer der blev bygget i perioden 1870-1922 er

* Museo Nazionale Romano (1889)

* Galleria nazionale d'arte antica (1883). (Palazzo Barberini)

* Palazzo delle Esposizioni (1882).

Under fascismen åbnede forskellige militære og naturvidenskabelige museer blandt andre Museo nazionale della civile romana i EUR. Roms bymurseum blev grundlagt i 1930 og i 1952 åbnede det i Palazzo Braschi.

 

Fra midten af 1990'erne har man ændret strukturen af Museo Nazionale Romano, så det gamle "Termemuseum" nu er blevet splittet op i flere meget moderne afdelinger placeret i Palazzo Massimo alle terme og Palazzo Altemps, hertil kommer at Musei Capitolini har etableret sig med en en afdeling "La Centrale Montemartini" på Via Ostiense, hvor der i de gamle fabrikshaller er udstillet en pragtfuld samling af antikke skulpturer.

Det vil ikke være muligt at give en introduktion til alle de ca. 100 museer, hvoraf mange dækker helt specielle områder, der findes i Rom. Så på dette sted vil jeg indskrænke mig til at fremhæve 14 museer, enten ved en henvisning til andre steder på web-stedet eller også ved en kort præsentation. Et besøg på alle stederne vil selvfølgeligt kræve meget tid på en kort ferie, men så er der absolut noget at vende tilbage til.

 

"Niobes datter"

Palazzo Massimo alle Terme

 

* Museo Capitolino

Piazza del Campidoglio pladsen er grundlagt af Michelangelo og indrammet af tre paladser. For enden Palazzo Senatorio, Rom rådhus, Palazzo dei Conservatori til højre og Palaazzo Nuovo til venstre. Tilsammen udgør de to sidste Museo Capitolino, et af byens fornemmeste museer for kunst og klassisk arkæologi. På siden Tur4 - Foro Traiani & Capitol er der en kort præsentation af pladsen og museet.

* Museo di Capitolino alla Centrale Montemartini

 

* Crypta Balbi - Museo Nazionale Romano

* Musei Vaticani

Vatikanmuseet består af 12 forskellige museer, tilsammen verdens største, fordelt i 1.400 sale. Ingen har tid til at se det hele og skulle man nøjes med højdepunkterne er to dage måske ikke nok. På siden Tur1 - S. Pietro & Vatikanet gives en kort introduktion til de vigtigste dele af museet.

* Palazzo Altemps - Museo Nazionale di Roma

Ny side under opbygning. På siden Paladsernes Rom er der en mindre omtale af paladset.

* Palazzo Barberini & Galleria Nazionale d'arte Antica 

 

* Palazzo Braschi - Museo di Roma

Ny side under opbygning. På siden Paladsernes Rom er der en kort omtale af paladset.

* Palazzo Corsini & Galleria Corsini

Siden er under opbygning, på siden Tur 6 - Trastevere er der en kort omtale af palads og galleri.

* Palazzo Doria Pamphili & Galleria Doria-Pamphili

Siden er under opbygning. På siderne Tur 7 - Omkring Corsoen & Paladsernes Rom er der korte omtaler af palads og galleriet.

* Palazzo Spada & Galleria Spada

Siden er under opbygning. Paladset og galleriet er kort omtalt på siden Tur3 - Via Giulia & Ghetto.

* Palazzo Massimo alle terme - Museo Nazionale di Roma.

Siden er under opbygning. Paladet og museet er kort omtalt på siden Paladsernes Rom.

* Villa Borghese, Galleria Borghese

Borghesefamiliens sommerpalads blev bygget i perioden 1613-1616. Den er i dag statsejendom og rummer det fantastiske Galleria Borghese, Roms største private kunstsamling kun overgået af Vatikanmuseet.

* Villa Farnesiana

Villa Farnesiana er et elegant lille landsted fra renæssancen med vidunderlige fresker af Rafaello. Det ble bygget 1511 af Baldassare Peruzzi til Agostino Ghigi, pavens skatmester. Her findes værker af Rafaello, Sodoma, Sebastiano del Piombo og Peruzzi. På siderne Tur 6 - Trastevere og Paladsernes Rom findes korte introduktioner til denne seværdighed.

* Villa Giulia

Her findes en samling af etruskisk kunst og brugsgenstande fra en række gravfund i Latium. Samlingen er den mest omfattende i verden. Villaen i sig selv er et spændende eksempel manieristisk arkitektur. På siden Tur12 - Romerske highlights gives en kort introduktion til museet.