Det religiøse Rom

Tekst

 

-> De første kristne århundreder

-> Martyrerne

-> Mithra-kulten

-> Det underjordiske Rom

-> Kirkernes Rom

-> Apsismosaikker

-> Barokkens gravmonumenter

-> Mariadyrkelsen

 

Det religiøse Rom

 

Rom er kristendommens hovedsæde. Rom var det sted, hvor kristendommen nåede til de første år efter Jesus korsfæstelse. Det var i Rom, at Peter og Paulus skabte "ecclesia" kirkens enhed. Byens centrale rolle inden for kristendommen afspejles i det store antal af kirker, præster, munke, nonner og andre religiøse mindesmærker, der præger bybilledet. Dette afsnit om det religiøse Rom fylder tekstmæssigt 63 A4-sider. Så det er delt op i 8 hovedafsnit, der alle mere eller mindre leksikalt vil give en række baggrundsoplysninger, der kan være nyttige ved et besøg i Rom.

-> De første kristne århundreder

En kort beskrivelse af Peter og Paulus' virke i Rom og ikke mindst forholdet til de øvrige menigheder og statsmagten.

-> Martyrerne

En kort liste med de martyrnavne vi oftest møder på ture gennem Rom, men også en række Martyrbeskrivelser.

-> Mithra-kulten

Mitraskulten var en væsentlig konkurrent til kristendommen i de første århundrede. Den var meget populær blandt soldater, købmænd, håndværkere og ikke mindst blandt slaver, alligevel led den nederlag til kristendommen.

-> Det underjordiske Rom

Kirkearkæologerne har foretaget udgravninger under de ældste kirker og har her afdækket beboelseshuse, de oprindelige kristne mødesteder og tilkastede mitræer. Det er således ikke kun katacomberne, der dør Rom til en underjordisk by.

-> Kirkernes Rom

Rom er kirkernes by. Antallet af kirker er meget stort, et mere videnskabeligt værk har en liste med de såkaldt 141 vigtigste kirker. Et ønske om at se de 100 kirker med den største historiske og kunstneriske værdi vil være en opgave man ikke kan gennemføre på de første mange besøg i Rom. Her gives en systematisk oversigt med de kirker, der passeres på de romerske rundture eller omtales på anden måde. De valgte kirker er inddelt efter historiske og kunstneriske perioder.

-> Apsismosaikker

Mosaikkerne er en af de største skatte, de romerske kirker rummer. Her omtales 13 apsismosaikker udført i perioder fra det 4. århundrede til den sidste blev opsat i 1295. Skal man ikke se anden kirkekunst så er de pågældende 13 værker alene en Rom tur værd.

-> Barokkens gravmonumenter

Igennem alle tidsaldre har det været skik at sætte monumenter over kejsere, konger, paver og andre fornemme folk. Barokken var triumf, festtummel, pomp og pragt og livsudfoldelse, men den kan også give udtryk for det modsatte: lidelse, lavmælthed, opløsning og død. Barokkens fremstilling af døden er en aktivering af sanserne, så man ser den mægtige flammende ild, hører gråd, skrig og bespottelser, fornemmer lugten af svovl og skarn. Dette afsnit beskriver nogle eksempler på gravmæler og kapeller, der alle forsøger at leve op til barokkens og kirkens krav om at fjerne sg fra virkeligheden og lade illusionen træde frem som budskabet om "Den spektakulære død".

-> Mariadyrkelsen

Mariadyrkelsen er et spændende kapitel for sig. Mariologien (læren om Maria) viser en fantastisk blanding af folkelige behov og officiel kirkelig ideologi i et langt historisk perspektiv.

 

Ønskes der oplysninger om de 265 paver, så finder der et afsnit om dem i "Roms historie", Paverne.

 
 

 

Ønsker du at læse om et af afsnittene fra "Det religiøse Rom, så "klik" nedenfor

-> De første kristne århundrede

-> Martyrerne

-> Mithra-kulten

-> Det underjordiske Rom

-> Kirkernes Rom

-> Apsismosaikker

-> Barokkens gravmonumenter

-> Mariadyrkelsen