Det religiøse Rom

Tekst

 

Dette afsnit er også under opbygning. Først indsættes alle tekster og derefter vil der blive suppleret med billedmateriale.

 

-> De første kirker

-> Konstantins kirker

-> Den byzantinske påvirkning

-> Valfartskirkerne

-> Renæssancens kirker

-> Modreformationens kirker

-> Barokkens kirker

-> Settecentos kirker

-> Kirker i alfabetisk orden

 

KIRKERNES ROM

 

Rom er kirkernes by. I al sin pragtudfoldelse er det kristenhedens hovedstad, hvor man i de prangende facader, himmelstræbende søjler, kæmpemæssige obelisker, plaskende springvand, statuer af helgener og engle ikke finder meget tilbage af den fattige fisker fra Galilæa. Der er mest tale om udstyrsstykker, der kan forherlige de familier, hvis medlemmer blev ophøjet til paver og derigennem fik mulighed for at administrere de troendes penge.

 

Det udseende Rom har idag blev stort set skabt i perioden fra Michelangelo malede loftet i det sixtinske kapel og frem til de arkitektoniske nyskabelser i den fuldt udviklede barok hos de tre mestre Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini og Pietro da Cortona. Roms arkitektur er idag overvejende i manierisk- eller barokstil, bygninger i romansk eller renæssancestil findes der ikke mange af, hvilket skyldes, at Rom blev plyndret og nedbrændt af kejser Karl den V's tropper i 1527.

Efter at Konstantin den Store i 330 flyttede Romerrigets hovedstad til Konstantinopel forfaldt Rom meget hurtigt, og forfaldet blev fremskyndet af, at goter, longobarder og andre folkestammer adskillige gange erobrede og plyndrede byen. Efter opførelsen af den Leoniske Mur i 852 til beskyt­telse af kirkeområdet mod barbarerne, begyndte den nærmest borgerkrigsagtige strid mellem de pavetro og kejsertro romerske adelsfamilier. Denne strid og dens ødelæggelser kulminerede med, at Marcellusteateret, Colosseum og Trajans Forum blev gjort til fæstningsagtige beboelsesområder og Hadrians gravmæle omdannes til fæstningen Castel S. Angelo og paven måtte flytte udenfor Rom til Orvieto i 1187.

 

S. Pietro in Vaticano

 

Pave Martino V

Palazzo Colonna; Rom

Fra 1305 og de næste hundrede år fortsatte nedturen for den tidligere verdensby med, at dens biskop paven bosatte sig i den franske by Avignon. Igennem hele denne periode af den romerske middelalder fortsatte romerne selv ødelæggelserne af de antikke bygningsværker ved at brænde kalk af det marmor, som de romerske kejsere havde anvendt til søjler og facader på de offentlige bygninger og templer.

Det store skisma fortsatte indtil pave Martino V (Colonna) afsluttede, det såkaldte "babylonske fangenskab" i Avignon og vendte tilbage til Rom i 1420. De genopbygningsopgaver der ventede ved man en del om, fordi pave Eugenio IV's sekretær Flavo Bondo udarbejdede et systematisk katalog over de tilbageværende antikke monumenter. I dette opslagsværk gav han renæssancekunstnerne den første virkelige opfattelse af det kejserlige Rom. Paverne skulle herefter, som verdslige fyrster genopbygge byen ovenpå ruinerne. De interesserede sig ikke specielt for nyt kirkebyggeri, men mere for prægtige udsmykninger af eksisterende kirker og paladser udført af tidens bedste kunstnere, som Ghirlandario, Botticelli, Perugino, Signorelli, Rafael og Michelangelo.

 
 

I denne første genopbygningsperiode, medens Medici'erne holdt deres prægtige hof i Firenze, brugte pave Niccoló V. (1447-55) arkitekten Leon Battista Alberti til at udforme storslåede planer til en genopbygning af Vatikanet og anlæggelse af en ny Peterskirke. Genopbygningen og udsmykningen af byen fortsatte med stor styrke under paverne Sisto IV, Alessandro VI, Giulio II, Leone X indtil Kejser Karl V's plyndring og ødelæggelse af byen (Sacco di Roma) i 1527.

 

Herefter var der lidt tilstand i opbygningen af byen, medens den katolske kirke gennemgik en moralsk oprustning for at bekæmpe reformationen. Selvfølgelig blev der igangsat arbejde, men først med pave Sisto V (1585-90) skete der de store ting inden for kunst, arkitektur og byplanlægning. I denne periode blev romersk kunst og arkitektur med udsmykningen af Rom et udtryk for den sejrende katolske kirke.

En stor del af markante værker i romersk kirkearkitektur er knyttet til denne periode, hvor blandt andet familierne Borghese, Barberini, Pamphili og Chigi vælges til eller køber pavestolen. Det var pavernes mål at gøre byen værdig til at være kristendommens hovedstad. Intet blev sparet for at ombygge kirker, opføre paladser og villaer, og det hele skulle udsmykkes med marmor, statuer, stukarbejder, fresker, malerier og forgyldning.

 

pave Sisto V - udført S. Pietro

 

fresko fra de udgravede huse under

Ss. Giovanni e Paolo

Det vil dog være en fejl alene at opfatte ROM som en by, der fremtræder i manierisme og barok med enkelte undtagelser af renæssance. Den pragt der først falder i øjnene er helt klart på overfladen, men giver man sig tid til at kigge under overfladen, så er der et helt andet diskret og smukt Rom i forbindelse med byen kirker. Hvor overfladen er smukke, dristige barokfacader med vekselvirkninger af lys og skygge, er de pågældende kirker bygget ovenpå ruinerne, historien og traditionen fra apostlenes og de første kristnes Rom, der befinder sig en halv snes meter nede under de nuværende kirkegulve og gadeniveauet.

Efter Kejser Konstantin anvendte romerske bygmestre dele af eksi­sterende bygninger, når de skulle opføre nye boliger eller kirker. Adskillige steder har man foretaget udgravninger under de ældste kirker ned til velbevarede romerske huse, templer for Mithras og de huse, hvor de første kristne samlede sig. I dette underjordiske Rom finder man de oprindelige dele fra republikkens og kejsernes Rom i al deres stille skønhed.

 

Også over jorden er der mulighed for i de tidlige kirker at opleve den enkle, rene, rolige og værdige skønhed i modsætning til den støjende, farverige og selvhøjtidelige storhed i højbarokkens gudshuse. Roms historie afspejles i kirkebyggeriet og kirkeudsmykningen, selv om alt ikke kan knyttes til enkelte historiske begivenheder, så er byen og dens kirker et resultat af tilstedeværelsen af store kunstnere og historiske personligheder med en bestemt opfattelse af Rom som Den evige Stad.

 

Jeg kender ikke antallet af kirker i ROM. Det er meget stort, et mere videnskabeligt værk har en liste med de såkaldt 141 vigtigste kirker. Et ønske om at se de hundrede kirker med den største historiske og kunstneriske værdi vil være en opgave, man ikke kan gennemføre på de første mange besøg i ROM. Det følgende afsnit er et forsøg på at give en systematisk oversigt med de kirker, der nævnes i de øvrige afsnit. Ved beskrivelserne af de valgte kirker er de inddelt efter historiske og kunstneriske perioder, og der forsøgt med et værdisystem, hvor den enkelte kirke gives op til tre +'er, hvilket skulle give et fingerpeg om den enkelte kirkes kunstneriske og kulturelle betydning.

 

 
 

Har du lyst til at læse mere om kirkerne fra de enkelte perioder, så klik neden for

-> De første kirker

-> Konstantins kirker

-> Den byzantinske påvirkning

-> Valfartskirkerne

-> Renæssancens kirker

-> Modreformationens kirker

-> Barokkens kirker

-> Settecentos kirker

-> Kirker i alfabetisk orden

 

  Ønsker du at vende tilbage til et af de andre afsnit fra "Det religiøse Rom, så "klik" nedenfor

-> De første kristne århundrede

-> Martyrerne

-> Mithra-kulten

-> Det underjordiske Rom

-> Kirkernes Rom

-> Apsismosaikker

-> Barokkens gravmonumenter

-> Mariadyrkelsen