Sicilia

Tekst

 

- Sicilia Velkomst

- Agrigento (**)

- Cefalù (*)

- Èrice (*)

- Palermo (**)

- Piazza Armerina (**)

- Segesta (**)

- Selinunte (*)

- Siracusa (**)

- Taormina (**)

 

- Noter til historien

- Noter til kunsten

 

Monreale (**)

Monreale er en sammentrækning af Montereale (Det kongelige bjerg). Byen  ligger ca. 15 km syd for Palermo i 310 m højde på siden af bjerget Monte Caputo. Byen har i dag 32.000 indbyggere og er en selvstændig kommune på 529 km2.

Når der blev bygget palads lige her, skyldes det ifølge traditionen, at normannerkongen Guglielmo II (1166-1189) under en jagt på bjerget fik et drømmesyn, hvor jomfru Maria befalede ham at bygge en kirke på stedet. Mere politisk skyldes det Palermos meget stærke biskop, som kongen ville omgå ved selv at have et magtcentrum, hvis religiøse leder han kunne styre. Og det lykkedes kongen at få udnævnt en ærkebiskop her, så tæt på Palermo.

Domkirken i Monreale
Domkirken i Monreale, Siciliens største, er bygget 1172-1176 for Guglielmo II, og den er viet til Maria Himmelfart. Højalteret blev indviet 1176. Kirken var allerede i 1182 blevet så betydningsfuld, at den ved en pavelig bulle i 1183 blev ophøjet til ærkebispesæde (pave Lucius III, 1181-1185).

I vest har kirken to tårne og narthex, mens det oprindelige atrium er erstattet af en renæssance portico. Kirken har to indgange, hovedindgangen i vest og en sideindgang (den almindelige indgang) i nord.

Santa Maria la Nuova

Cattedrale Monreale

 

Bronzedørene i vest er skabt af Bonanno da Pisa i 1186. Elegante bas-relieffer og mosaikker omkrandser døråbningen, hvor dørene er det store kunstværk. Dørene er støbt i Pisa og derefter sejlet i Sicilien. De er opbygget med 42 paneler, der hver rummer en fortælling fra Biblen fra skabelsen af Adam til den tronende Kristus, der velsigner verden. Alle paneler har en tekst på latin. 

Bronzedørene i nordporten er støbt af Barisanus fra Trani. Dørene er opbygget af 28 paneler opbygget og støbt mellem 1186 og 1190. Der er få kristne motiver: fx ” Korsfæstelsen”, ”Opstandelsen” og ”Maria på himmeltronen”, resten er mytologiske eller profane motiver, alle udsprunget af en byzantinsk tradition.

For at få et overblik bør man fra indgangen i nordsiden gå hen til hovedindgangen i vest og vende sig ind mod hovedalteret. Kirkerummet er over 100 m langt og 40 m bredt, opdelt i et midterskib og to smalle sideskibe af antikke monolitsøjler af granit, med korinthiske kapitæler. Før hovedalteret er tværskibet og afslutningen (koret) i øst har tre apsider efter byzantinsk tradition. Gulvbelægningen i koret er af marmor og porfyr lagt efter opus ”Alexandrinum”.

Bag højalteret ses en bispetrone i marmor og foran alteret på nordsiden en kongetrone.

 

Tværskibet: Helt ude i højre side (den sydlige) ses gravmælerne for kongerne Guglielmo I (1154-1166) og Guglielmo II (1166-1189), det sidste monument er først fra 1575. Begge monumenter blev delvis ødelagt af en brand i 1811, restaureringen er blevet noget ubehjælpelig.  Fra dette kapel er der adgang til Capella S. Benedetto, der er udsmykket i overdådig senbarok med skulpturer af G. B. Marino (1728)

I venstre side (den nordlige) af tværskibet er der gravmonumenter for Guglielmo I’s dronning (gift 1150), den spanske Margaret af Navarra, der døde 1182. Endvidere er der gravmæler for parrets to sønner Roger (1152-1161) og Henry (1158-1172). Denne del af tværskibet kaldes Capella S. Louis, fordi her er opstillet en urne med indvoldene af kong Louis IX af Frankrig, der døde i Tunis under sit korstog, sønnen, der deltog i togtet, rejste hjem over Sicilien og har åbenbart ikke ville slæbe indvoldene med længere. Fra Capella S. Louis er der adgang til Capella Crocificio, der regnes for et mesterværk i siciliansk barok, der er udført af en lokal mester Giovanni da Monreale i perioden 1686-1690. Fra kapellet er der adgang til skatkammeret.

 

 

Katedralen i Monreale er absolut en omvej værd, mest på grund af at kirken har en af verdens største mosaikudsmykninger (6.340 m2), der dækker alle vægge som pragtfulde gobeliner, men uden den indfatning, som den byzantinske stil eller kræver. En inspirationskilde menes at være S. Marco i Venedig samt kirkerne i Palermo og Cefalu. Farverne er måske ikke helt så klare her det kan skyldes en anden smag hos kong Guglielmo II, der fik dem udført. En anden forklaring kan være, at håndværkerne er medbragt 1185 efter normannernes udplyndring af Thessalonikia eller de er kommet som flygtninge i 1187 efter Jerusalems fald. Håndværkerne har måske endda bragt materialerne med sig. Da Guglielmo II døde i 1189, var mosaikkerne først lige blevet færdige.

 

På denne plads vil det være næsten umuligt at give en fuldstændig, entydig plan over denne fantastiske ”tegneserie”, men et forsøg skal gøres. De godt 6 tusinde kvadratmeter vægflade kan opdeles i 11 områder (fra A til K).

 

A.        Den centrale apsis og de tilhørende vægge.

I apsiskuplen: På kirkens vigtigste plads Kristus Pantokrator, der kraftfuldt og i overnaturlig størrelse dominerer kirkerummet. Omkring ham står p græsk "Jesus Kristus, verdensherskeren". Med højre hånd velsigner han, og i venstre holder har en bog med ordene "jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal ikke vandre i mørket...". Teksten er fra Johannesevangeliet.

Apsisvægge og sidevægge:

Under Kristus i centrum Madonna med barnet. Hierakisk er vi lige under den herskende guddom, og de to zoner er da også tydeligt adskilt af et gesimsbånd og en ornamental frise. Maria er på én gang Den hellige Visdoms Sæde og den korsfæstedes sørgende moder. Det sidste fremgår af det lille tørklæde, hun holder, som en hentydning til lidelse og gråd. Ved hendes side ærkeenglene Michael og Gabriel, der som to hoffolk holder vagt ved tronen. Omkring Madonna og ærkeenglene har alle tolv apostle fået plads, ikke alene i selve apsis men tillige på væggene udenfor. At de skal ses i forbindelse med Maria og barnet fremgår klart af deres kropstillinger. De fire inde i apsis med Peter og Paolus nærmest midten, ses med frontale kroppe og hovederne i ¾-profil. De to på de smalle vestvedte vægpartier er tydeligt drejet ind mod midten, medens de resterende seks på korets nord- og sydside ses frontalt. Alle apostlene Jacopo, Andreas, Johannes Døberen, Matteo, Lukas, Markus, Bartolemeo, Thomas, Filippo og Simon er navngivet.

Den nederste del:

Symmetrisk anbragt omkring de spidse vinduer ses tolv af kirkehistoriens store skikkelser alle stående strengt frontalt. S. Clemente - S. Sylvester - Peter patriark af Alexandria - S. Thomas Beckett - S. Stefano - S. Lorenzo - Martin af Tours - Nicholo fra Bari - Blaise fra Sebaste - Hilary fra Poiters - Antonio fra Thebaid - Benedetto fra Norcia - Agathe fra Cataniea - Maria Magdalena.

I hvælvingen over højalteret, apostlene og helgenerne står fire repræsentanter for englenes himmelske hierarki. De skal ses i forbindelse med motivet i medaljonen i hvælvets top ”Hetoimasia”, den tomme tronstol – Guds plads i Himmelen. Tronen er ikke tom, for på den er nogle af Jesu lidelsesredskaber (korset og tornekronen) opstillet.

Øverst på den spidse buevæg ind til apsis skildres en af den kristne kunst allervigtigste motiver: ”Bebudelsen”. Til venstre bebudelsesenglen Gabriel, til højre Maria og i midten øverst en symbolsk fremstilling af Himmelen, hvor fra Helligåndsduen daler ned mod Marias øre: ”Ordet blev kød og tog bolig iblandt os”.

 

Nordvæggen i hovedskibet

 

Den troende S. Paolo

Afsnit A.

B.        Den nordlige apsis med lunetter og vægge – S. Paolos historie

I apsiskuplen: Den tronende S. Paolo.

Vægge og lunetter: 2) Saul modtager brev fra Damaskus. 3) Saul kastes af hesten og blindes og bliver kristen. 4) Tre vejfarende ledsager den blinde Saul til Damaskus. 5) Ananias døber Saul, der tager navnet Paolo. 6) Diskussion mellem S. Paolo og jøderne. 7) S. Paolo flygter fra Damaskus. 8) S. Paolo skriver breve. 9) S. Paolo halshugges.

Loftet:

 

C.        Den sydlige apsis med lunetter og vægge - S. Pietros historie.

I apsiskuplen: Den tronende S. Pietro.

Vægge og lunetter: 2) En engel viser sig for S. Pietro i fængslet 3) S. Pietro befries fra fængslet. 4) S. Pietro og S. Giovanni helbreder en krøbling. 5) S. Pietro helbreder en lam. 6) S. Pietro helbreder Tabitha. 7) S. Pietro og S. Paolo mødes i Rom. 8) Diskussion mellem S. Pietro, S. Paolo og Simon Magus. 9) Simon Magus’ død. 10) korsfæstelsen af S. Pietro.

 

D.        Tværskibet, den nordlige væg – fortællinger om kristus

Billederne er nævnt i rækkefølgen fra vest (hovedindgangen) til nord (venstre).

Øverste afsnit: 1) Jesus ved foden af korset. 2) Korsfæstelsen. 3) Gravlæggelsen. 4) Indsættelsen i graven. 5) Jesus opstandelse og nedstigning til Limbo.

Mellemste afsnit: 6) Sørgende kvinder ved graven. 7) Jesus viser sig for Maria og Maria Magdalene. 8) Jesus og to disciple på vej til Emmanus. 9) Måltidet i Emmanus. 10) Jesus forsvinder og efterlader de to disciple alene. 11) De to disciple går til Jerusalem.

Nederste afsnit: 12) Den vantro Thomas. 13) Miraklet med fiskene. 14) The Ascension of Jesus. 15) Pinsen.

 

S. Pietro og S. Paolo mødes i Rom

Afsnit C

 

Uddrivelsen af Paradis

Afsnit G, øverste del

E.        Tværskibet, den centrale del – fortællinger om kristus

Billederne er nævnt i rækkefølgen syd (højre) – vest (hovedindgangen) – nord (venstre).

Øverste afsnit: 1) En engel fortæller Zacharias, at Elisabeth er gravid. 2) Zacharias forlader templet. 3) En bebudelse. 4) Maria besøger Elisabeth. 5) Jesus fødsel. 6) Tilbedelsen og stjernen. 7) Hellig tre konger. 8) Herodes beordrer barnemordet. 9) Barnemordet i Betlehem.

Nederste afsnit: 10) En Engel råder Josef til at drage til Ægypten. 11) Flugten til Ægypten. 12) Præsentationen af Jesus i Templet. 13) Jesus foran de Ældstes Råd. 14) Brylluppet i Canæe. 15) Jesus dåb.

 

F.         Tværskibet, den sydlige del – fortællinger om kristus

Billederne er nævnt i rækkefølgen fra syd (højre) til vest (hovedindgangen).

Øverste afsnit: 1) Satan forsøger at få Jesus til at gøre sten til brød. 2) Jeus fristes ved mødet i templet. 3) Satan offers Jesus wealth in exchange foradoration. 4) Helbredelsen af en krøbling ved en brønd. 5) Den blinde mand helbredes.

Mellemste afsnit: 6) Jesus og Samaritaneren ved brønden. 7) Forklarelsen på Bjerget (Monte Tabor). 8) Opvækkelsen af Lazarus. 9) Jesus sender apostlene for at forberede Påsken 10) Indtoget i Jerusalem. 11) Den sidste nadver.

Nederste afsnit: 12) Fodvasken. 13) Jesus beder i Getsemane have. 14) Judaskysset. 15) Jesus foran Pilatus.

 

G.        Den venstre væg i hovedskibet – Billeder fra Det Gamle Testamente

Billederne er nævnt i rækkefølgen fra vest (hovedindgangen) til øst (Korsskæringen).

Øverste afsnit: 1) Eva og slangen 2) Eva plukker æblet, syndefaldet 3) Adam og Evas nøgenhed 4) Udvisningen af Paradis 5) Adam og Eva arbejder 6) Cain og Abel bringer ofre 7) Kain slår Abel ihjel 8) Forbandelsen af Kain 9) Gud besvarer Abels hævn 10) Gud advarer Noa om Syndfloden.

Noa planter et træ

Afsnit I, nederste række

 

Rebecca vander kamelerne

Afsnit G, nederste del

Nederste afsnit: 11) Gud beordre Abraham til at ofre Isak 12) En engel frelser Isak 13) Rebecca vander kamelerne 14) Rebeccas rejse 15) Isak sender Esau på jagt 16) Isak velsigner Jacob, Esau vender tilbage 17) Jacobs flugt 18) Jacobs drøm 19)Jacobs koamp med en engel.

 

H.        Det venstre sideskib

Billederne er nævnt i rækkefølgen fra vest (hovedindgangen) til øst (Korsskæringen).

En række: 1) Maria Maddalena vasker Jesus fødder i sine tårer 2) Helbredelsen af vanskabte og blinde 3) helbredelsen af de lamme 4) Tilgivelsen af de unge 5) Købmændene jages ud af templet 6) Helbredelsen af to blinde 7) Helbredelsen af de ti spedalske 8) Helbredelsen af den ”vattersottige”, der hejses ned gennem taget 9) Helbredelsen af den krumbøjede kvinde.

 

I.         Den højre væg i hovedskibet – Billeder fra Det Gamle Testamente

Billederne er nævnt i rækkefølge fra øst (Korsskæringen) til vest (hovedindgangen).

Øverste række: 1) Skabelsen af himlen og jorden 2) Skabelsen af lyset 3) Gud skiller jorden og vandet 4) Skabelsen af planter og træer 5) Skabelsen af stjernerne 6) Skabelsen af fugle og fisk 7) Skabelsen af dyr og mennesket 8) Gud hviler den syvende dag 9) Gud fører Adam til Paradis 10) Adam i Paradis

 

 
 

Nederste række: 11) Noa bygger Arken 12) Dyrene går ind i arken 13) Noa udsender en due 14) Noa og dyrene forlader arken 15) Noa ofre til Gud 16) Noas drukkenskab 17) Babelstårnet 18) Tre engle viser sig for Abraham 19) Abraham er gæstfri mod de tre engle.

 

J.         Det højre sideskib

Billederne er nævnt i rækkefølge fra øst (Korsskæringen) til vest (hovedindgangen).

En række: 1) Jesus helbreder en kvinde fra Canæe besat af djævlen 2) Jesu helbreder en spedalsk 3) Jesu helbreder en mand med en lam hånd 4) Jesus går på vandet og redder Peter 5) Jesus frelser enken søn fra Nain 6) Jesus helbreder en kvinde som lider af blødninger 7) Jesu genopliver Jairus’ datter, han var ældst i Capernaum’s Synagoe. 8) Jesu helbreder feberen hos Peters svigermor 9) Jesu i ørkenen skaber brød og fisk.

 

K.        Kontrefacaden (mod vest) – historier om Ss. Cassio, Castro og Castrense

Øverste afsnit: 1) Skabelsen af Eva. 2) Eva præsenteres for Adam

Mellemste afsnit og nederste afsnit: Fem billeder med historien om Ss. Cassio, Castro og Castrense.

Nederste afsnit: Lunetten over dørene ”Madonna med barn”

Eva skabes

Afsnit K, øverste afsnit

Adam og Eva

klostergården bue 20

Samtidig med kirken blev der opført et stort benediktinerkloster og heraf er den smukke og harmoniske klostergård intakt. Klosteret blev betjent af munke importeret fra fastlandet. De var Benediktinere af Clunyskolen. Der står lidt af dormitoriet og fraterafdelingens mure tilbage, medens andre dele fortsat er i brug.

Den overdækkede munkegang, hvor hver side er 47 meter lang, løber i kvadrat om den indre grønnegård og bæres oppe af 228 søjler, hvor alle kapitæler er udsmykket med forskellige motiver fra bibelen. Her skal nogle enkelte fremhæves:

Nordsiden:

Bue nr. 8: Lazarus

Bue nr. 14: Historien om Johannes Døberen

Bue nr. 21: Historien om Samson

Bue nr. 24: Barnemordet i Betlehem

Bue nr. 25: De fire evangelister

Nord-øst-hjørnet: Bebudelsen, Besøget, fødslen, hyrderne og Hellig Tre konger

Østsiden:

Bue nr. 18: Historien om Josef

Bue nr. 20: Adam og Eva, Kain og Abel

Bue nr. 24: Efter Kristus opstandelse

Syd-øst-hjørnet: Historien om korset.

Sydsiden:

Bue nr. 22: Mithras, tyreofring

Syd-vest-hjørnet: Apostlene og historien om Kristus.

I dette hjørne er der bygget en åben pavillon. Herinde står en fontæne med en fallosformet pille, som hæver sig op gennem skålen og forsyner den med vand. Bemærk at falloshovedet består af bittesmå løvehoveder, ud af hvis munde vandet sprøjter.

Vestsiden:

Bue nr. 6: Profeterne (Esaija, Jeremias, Daniel og David) og Kong Guilielmo II’s overdragelse af kirken.

Bue nr. 20: Historien om Noah

Bue nr. 21: Profeterne og Madonna med Barn.

Bue nr. 26: Historien om Jacob

 

 

14. august 2009 / ot