Kunstnerne i Venezia  -

arkitekterne

Tekst

 

 

Buon, Giovanni og Bartolomeo

Giovanni (1360-1443) var fader til Bartolomeo (1400–1467). Det fremgår af tidens dokumenter, at han optræder som bygningsentreprenør og leverandør af sten. Sammen med sønnen drev han nok det største byggeværksted i Venezia i den første halvdel af 1400-tallet. Det er uafklaret om Giovanni virkede som arkitekt og billedhugger eller om han udelukkende var entreprenør. Bartolemeos virke er ikke helt klarlagt, men det er dokumenteret at han var medarbejder ved byggeriet på Ca’d’Oro og på Porta della Carta. Portalens figurer stammer dog fra andre billed­huggere, der har fået skulpturerne i kommission.

Familiens stil er præget af overgangen fra den sene gotik til renæssancen, hvilket tydeligt fremgår af bygningen Ca’ del Duca ved Canal Grande og portalen til S. Stefano

 
 
     
  Hvis du vil læse mere om enkelte af de venetianske kunstnere, så klik nedenfor  
     
 

Malerne:

> Bassano-familien

> Bellini, Jacopo

> Bellini, Gentile

> Bellini, Giovanni

> Canaletto

> Carpaccio, Vittore

> Cogneliano, Cima

> Fumiani, Antonio

> Giorgione

> Guardi, Francesco

> Longhi, Pietro

> Lotto,Lorenzo

> Mantegna, Andrea

> Palma, Il Giovane

> Palma, Il Vecchio

> Piazetta, Giov. Batt.

> Ricci, Sebastiano

> Tieopolo, Giov. Batt.

> Tintoretto, Jacopo

> Tiziano, Vicellio.

> Veronese, Paolo

> Vivarini - familien

Arkitekterne:

> Bregno-familie.

> Codussi, Mauro

> Lombardo-familie

> Longhena, Baldassarre

> Palladio, Andrea

> Sanmicheli, Michele

> Sansovino, Jacopo

> Scamozzo, Vincenzo

 

Musikerne:

> Goldoni, Carlo

> Monteverdi, Claudio

> Vivaldi, Antonio