Kunstnernes Rom

Tekst

 

-> Bramante, Donato

-> Michelangelo

-> Rafaello

-> Giacomo della Porta

-> Fontana, Dominico

-> Caravaggio     

-> Maderno, Carlo

-> Cortona, Pietro da

-> Bernini, Gian Lorenzo

-> Borromini, Francesco

-> Andre kunstnere

 

Caravaggio

 

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) arbejdede i Rom fra 1590, hvor han malede en stor del af sine hovedværker. Han måtte forlade Rom på grund af drab på en tjener, og de sidste år levede og arbejdede han især i Napoli og på Sicilien. Hans billedstil er en rå realisme kombineret med stor plasticitet, der skabes ved nogle kraftige lysvirkninger og perspektiv forkortninger. Hans stil var revolutionerende for tiden, billedkunsten kunne skabe den perfekte gengivelse af naturen, det nye kom Caravaggio med. Hans skikkelser var var helgener, apostle og kirkefædre, men de er robuste, jævne folk i modsætning til renæssancens aristokratiske skikkelser og idealiserede omgivelser.

 

Hans malerier er ikke jævnt, men kun pletvist belyst, idet nogle dele rammes af et stærkt og intenst lys, mens andre ligger i dyb skygge. Det er lyset alene, der giver fylde til formerne og lader det flygtige øjeblik træde stærkt frem. De stærkt belyste områder giver indtryk af at træde frem i relief, bevægelse og kontrast får næsten billederne til at eksplo­dere. Det er en voldsom malerkunst, der ejer en så stærk dramatisk intensitet, at de drager betragteren ind i billedet. Caravaggios arbejder bliver en forløber for barokkens dramatiske udtryksformer.

 

Galleria Doria Pamphili

-  "Riposo durante la fuga in Egitto" (hvil under flugten til Ægypten)

(Billedet kan ses på siden Renæssancens kirker)

-  "Maddalena penitente" (Den angrende Maddalena)

Caravaggio: "Davide con la testa di Golia"

detalje - selvportræt

Galleria Borghese

Caravaggio: "Maddalena penitente"

Galleria Doria Pamphili - Rom

 

-  "S. Giovanni Battista"

Johannes Døberen siddende med et fårehoved, der symboliserer kirken. Billedet er en malerkopi af et tilsvarende på det Capitolinske museum.

 

S. Luigi dei Franceci

I denne kirke der blev grundlagt af Clemente VII (Medici) 1518 og indviet 1589, findes der i det femte og øverste venstre kapel (Capella Contarelli) tre af Caravaggio's bedste billeder malet i årene 1597-1602:

-  "S. Matteo e l'angelo" (Mattæus og englen)

-  "La Voccazione de S. Matteo" (Mattæus' kaldelse)

-  "Martirio di S. Matteo" (Mattæus' Martyrium).

(De tre billeder kan ses på siden Renæssancens kirker).

Caravaggio fik det første billede "S. Matteo e l'angelo forkastet af kirken, på grund af apostlens udseende og måske mere på grund af personernes mere vulgære positioner. Så Caravaggio måtte male et nyt billede, det nuværende. Det oprindelige blev købt af han mæcen kardinal Giustiniani. Billedet blev solgt til Berlins Museum, hvor det blev ødelagt under 2. Verdenskrig. Måske et af Caravaggios frækkeste billeder findes således kun i en dårlig sort/hvid kopi.

 

S. Agostino

S. Agostino blev opført i 1479-83 og er sammen S. Maria del Popolo og S. Pietro in Montorio en af de få renæssancekirker i Rom.

Caravaggio: "S. Matteo e l'Angelo"

1. udgave

 

Caravaggio: "Madonna dei Pellegrini" - Udsnit

S. Agostino - Rom

 Caravaggio's billede hænger i det første kapel i kirkens venstre side og det hedder:

-  "La Madonna di Loreto" (1605).

(Billedet kan ses på siden Renæssancens kirker)

 

S. Maria del Popolo

I Cerasikapellet til venstre for højalteret hænger to af Caravaggio's billeder fra 1601-02.

-  "Conversione di S. Paolo"  (Paulus' omvendelse)

(Billedet kan ses på siden Renæssancens kirker)

-  "Crocifissione di San Pietro" (S. Peter's korsfæstelse).

 

Galleria Borghese

I Villa Borghese opført af Scipione Borghese i 1613-1615 hænger i galleriet på første sal 6 billeder af Caravaggio.

-  "Fanciullo con canestra di frutta" (Dreng med frugtkurv)

-  "Il Bacchino malato"  (Den syge Bacchus)

-  "La Madonna dei Palafrenieri" (Madonna med slange)

-  "S. Gerolamo scrivente" (Den skrivende S. Jeronimus)

-  "S. Giovanni Battista" (Johannes Døberen i ørkenen)

-  "Davide con la testa di Golia"  (David og Goliath)

 

 

Palazzo Barberini

Galleria Nazionale d'arte Antica

Denne malerisamling er sammenbragt af familierne Torlonia og Corsinis kunstsamlinger med tilskud fra Barberini og flere andre.

 Caravaggio: "Fanciullo con canestra di frutta" 

Galleria Borghese

 

Caravaggio: "Narciso"

Palazzo Barberini - Galleria Nazionale

I sal XVI er der tre billeder af Caravaggio:

-  "Giuditta e Oloferne" (Judith og Holofernes)

-  "Narciso"

 

Palazzo Corsini

Ind ad porten i Via Lungara nr. 7 og op ad de store trapper til første sal, hvor man finder galleriet og i rum nr. VII hænger Caravaggio's

-  "Giovanni Battista" (Johannes Døberen)

(Billedet kan ses på siden Tur6: Trastevere)

 

Pinacoteca Vaticana

I rum XII

-  "Deposizione"  (gravlæggelsen af Kristus)

Billedet kan ses på siden Tur1: San Pietro og Vatikanet.

 

 

Odescalchi Balbi Collection

Paladset ligger overfor SS. Apostoli. Dette billede er desværre ikke vist offentligt siden 1984, det er i privateje hos slægten Odescalchi, og der gives ikke adgang til paladset.

-  "La conversione di San Paolo"  (S. Paolo's omvendelse)

 

Caravaggio: ""La conversione di San Paolo"

Palazzo Odeschalchi

 

Caravaggio: "S. Francesco in Meditazione"

S. Maria dei Concezione

 

Caravaggio: "S. Giovanni Battista

Musei Capitolini

S. Maria della Concezione

Kirken er opført omkring 1626 for kapucinerne. I sakris­tiet findes et mindre billede af Caravaggio (efter 1994 er den desværre gemt bort, hvorhen vides ikke, munkene siger restaurering og museum, måske er det flyttet til Palazzo Barberini - Museo Nazionale)

-  "S. Francesco in Meditazione"  (Den hellige Frans)

(Kirken og dens benhus er omtalt i ROMERSKE RUNDTURE og i afsnittet "BAROKKENS GRAVMONUMENTER").

 

 

Musei Capitolini

I museets pinacoteca på øverste etage i Palazzo dei Conservatori findes to billeder af Caravaggio:

-  "S. Giovanni Battista"  (tilsvarende det i Pal. Doria )

-  "la Buona Ventura"  (Spådom om den gode fremtid)

Billede kunne også ses på de gamle 100.000 lire sedler, sammen med et selvportræt.

 

 

Casino Ludovico

I Via Ludovisi 44/46, med åbningtid om søndagen mellem 9-10, findes et særpræget loftsmaleri af Caravaggio, malet i perioden 1596-97. En mytologisk gudescene.

 

 

 

 

 

 

Hvis du vil læse om en af de øvrige kunstnere så "klik" nedenfor

-> Bramante, Donato (1444-1514)

-> Michelangelo (1475-1564)

-> Rafaello (1483-1520)

-> Giacomo della Porta (1540-1602)

-> Fontana, Dominico (1543-1607)

-> Caravaggio (1573-1610)        

-> Maderno, Carlo (1556-1629)

-> Cortona, Pietro da (1596-1669)

-> Bernini, Gian Lorenzo (1598-1680)

-> Borromini, Francesco (1599-1667)

-> Andre kunstnere

Caravaggio: "Soffito dei Semidei"

Casino Ludovico - Roma