Kunstnernes Rom

Tekst

 

-> Bramante, Donato

-> Michelangelo

-> Rafaello

-> Giacomo della Porta

-> Fontana, Dominico

-> Caravaggio     

-> Maderno, Carlo

-> Cortona, Pietro da

-> Bernini, Gian Lorenzo

-> Borromini, Francesco

-> Andre kunstnere

Rafaello Sanzio

 

Rafaello (1483-1520) var en hovedskikkelse i højrenæssancens malerkunst. Han blev født i Urbino, hvor han voksede op i det kulturelle miljø omkring den berømte renæssancehertug Federico da Montefeltro. I hertugens palads lærte han Piero della Francesca's teorier og arbejder at kende. Han tilbragte en del af sin læretid hos Perugino i Perugia, hvor han satte sine klare spor i den berømte udsmykning af handelskammeret. Herfra tog han i 1504 til Firenze, hvor han blandt andet mødte Michelan­gelo og Leonardo da Vinci og studerede deres værker. Fra 1508 arbejdede han i Rom, hvor han fik til opgave at udsmykke tre rum (stanzer) i pave Giulio II Della Rovere's lejlighed i Vatikanet.

Hans billeder er ofte opbygget symmetrisk med en klassisk ro og harmoni, men figurkompositionen er ofte voldsom, dramatisk rig med store fejende kurver, tilsat engle og blomsterkompositioner. Hans stil blev kaldt La maniera grande. Han virkede også som arkitekt og var i en periode chefarkitekt ved S. Pietro, og fra 1515 blev han af pave Leone X Medici sat til at føre opsyn med alle byens udgravninger og forestå alle restaureringer af antikke mindesmærker. Rafael opnåede den sjældne ære at blive begravet i Pantheon, han var formand for malerlauget, der havde til huse i denne bygning.

 

Værker i Rom

 

S. Maria delle Pace

Vægfresken "Sibyller og engle" malet 1510-14 på ydersiden af kapellet for den sienesiske bankmand Agostino Ghigi, der var i nær familie med den senere pave Alessandro VII, Ghigi (1655-1667). Billedet er stærkt inspireret af loftet i Det Sixtinske Kapel.

(Billede på siden Tur2 - Pantheon til Pz. Navona)

Rafaello: "Autorittratto" (1509)

Galleria Uffizi - Firenze

Rafaello: Cappella Ghigi - Cupola

S. Maria del Popolo

S. Agostino

På den tredie søjle i kirkens venstre side er malet en fresko med portræt af Profeten Esajas (1512). Dette er endnu et billede med stor inspiration fra Michelangelo's loft i det sixtinske kapel.

(Billede på siden Tur2 - Pantheon til Pz. Navona)

 

S. Eligio degli Orefici

Dette er Rafaels første opgave som arkitekt. Han tegnede kirken i 1516, som et græsk kors med en kuppel over, denne er dog udført af Baldassare Peruzzi.

(kirken omtales på siden Tur3 - Via Giulia til Ghetto)

 

S. Maria del Popolo

Capella Chigi i venstre side af kirken er tegnet af Rafael for den stenrige Agostino Chigi. Dette er Rafael's første arbejde som arkitekt. Over det ottekantede rum svæver på en høj tambur en smuk mosaikprydet kuppel. Hele byggeriet starte omkring 1516, men blev færdiggjort af Luigi de Pace efter Rafaels og Agostinos død i 1520.

(Ghigi-familiens gravkapel i S. Maria del Popolo er beskrevet på siden Barokkens gravmonumenter)

S. Eligio degli Orefici

Rafaello: "Ritratto di Andrea Navagero e Agostino Beazzano" (1516)

Galleria Doria-Pamphili

Galleria Borghese

- Ritratto d'uomo (1503-1504), portræt af en mand.

- Dama con il liocorno (1505-1506), kvinde med enhjørning.

- La Depozizione (1507), Kristi gravlæggelse.

 

Galleria Doria-Pamphili

- "Doppio Ritratto" (1516)

Dobbelt portræt af de venetianske forfattere Andrea Navagero og Agostino Beazzano.

 

Accademia di S. Luca

- "S. Luca che dipinge La Madonna" (ca. 1516)

 

Palazzo Barberini (Galleria Nazionale d'Arte Antica)

Her hænger Rafaels måske mest berømte værk, maleriet "La Fornarina" (1518-1519) billedet af hans elskerinde, der ifølge legenden skulle bo i Trastevere i Via Dorotea 20. Man skal bemærke kunstnerens navnetræk i båndet på kvindens arm.

 

 

Rafaello: "Nozze di Amore e Phische" (1517)

La Loggia - Villa Farnesiana

 

 

 

Villa Farnesina

Denne sommerbolig blev opført i 1510 for Agostino Ghigi, bankmanden med forbindelser til paverne Alessandro VI, Giulio II og Leone X. Huset er fantastisk udsmykket af tidens bedste kunstnere.

I loggia'ens loft har Rafaello malet historien om "Amor og Psyke" (1517).

Freskoen "Galatea" (1511) i stueetagen i salen til højre for den store loggia, billedet viser Galatea stående i en muslingeskal, der trækkes af delfiner og omgives af amoriner og tritoner. Det er et af de mest reproducerede billeder i verden.

Traditionen fortæller, at medens Rafael malede billede sneg Michelangelo sig i en frokostpause sig ind salen og tegnede et hoved med et stykke kul, Rafael skulle hurtigt have genkendt rivalens streg og bevarede tegningen.

 

 

Vatikanet

Pave Giulio II ønskede ikke at bo i den lejlighed som forgængeren Alessandro VI (Borgia) havde benyttet, så der skulle indrettes en ny pavebolig i Vatikanpaladset. De fire værelser, der udgjorde Giulio II's lejlighed kaldes i dag Rafael's Stanzer på grund af mesterens storslåede udsmykninger, der dog overmalede store renæssanceværker af Luca Signorelli og Piero della Francesca.

Rafaello: "Nozze di Amore e Phische" (1517)

La Loggia - Villa Farnesiana

Rafaello: "Disputa del Sacramento"

Stanza della Segnatura - Vatikanet

Værelserne ligger i forlængelse af hinanden og nævnes i rækkefølge. Arbejdet blev påbegyndt i 1508, da paven kaldte Rafael til Rom, og det blev afsluttet af Giulio Romano og andre elever/assistenter i 1524 efter malerens død.

 

Stanza della Segnatura

Her findes tre af Rafaellos hovedværker

-  "Disputa del Sacramento"

Diskussion over det hellige sakramente med portrætter af blandt andet pave Giulio II, Dante, Fra Angelico, Savonarola.

-  "Scuola d'Athene"

Skolen i Athen, hvor filosoffer og videnskabsmænd promenerer inden i en kæmpebygning, der skal forestille Bramantes nye Peterskirke.

-  "Il Parnaso"

Parnasset, hvor skønheden dyrkes af poeter, guder og muser. Her optræder Dante, Petracca, Homer og Virgil.

-  "Il Virtu"

De menneskelige og teologiske dyder, kraften og modet symboliseres ved pave Giulio II våbenmærke, hjelm, løve og egegren.

 
 

La Stanza di Eliodoro

Værelset er opkaldt efter fresken

- "La cacciata di Eliodoro del Tempio" (1511-12).

Eliodoro drives ud af templet. Billedets center er tomt ude til højre har Eliodoro forsøgt at stjæle templets skat og ind fra venstre kommer Giulio II.

 

- "La messa di Bolzena" (1512).

Billedet henviser til mirakel som pave Urbano IV var udsat for i 1264, da der kom blod ud af oblaten, der symboliserer Kristus' legeme. Præsten forestiller selvfølgelig pave Giulio II.

 

- "La Liberazione di San Pietro" (1513-14).

Englen viser sig for Peter og overbeviser ham om, at han er sendt af Gud.

 

- "L'Incontro di Attila e di Leone Magno" (1514).

Værket blev bestilt af pave Giulio II's efterfølger Leone X. Motivet viser, hvordan Pave Leone den Store i 452 drev hunnerkongen Attila på flugt efter slaget ved Mincio.

 

Rafaello: "La Liberazine di S. Pietro"

La stanza di Elidoro - Vatikanet

Rafaello: "La Battaglia di Ostia"

La Stanza dell'Incendio di Borgo - Vatikanet

La Stanza dell'Incendio di Borgo

Også her er værelset opkaldt efter et af billederne

"L'incendio di Borgo" (1514)

Her beskrives en episode i år 847 under pave Leone IV (847-865), hvor pavens bønner standsede den frygtelige brand.

"La Battaglia di Ostia"

Også her er pave Leone IV helten i sejren over saracenerne.

"L'incoronazione di Carlo Magno"

Her kroner pave Leone III (795-816) Kejser Karl den Store.

"Giustificazione di Leone III"

hvor Leo III må forklare sig overfor forgængeren pave Adriano I's røst fra det høje. Andre kan dømmes efter evangeliet, men Leone III var kun ansvarlig overfor for Gud, måske fordi han havde kronet den verdslige kejser Karl i 800.

 

 
 

La Sala di Constantino

Dette rum skulle afslutte arbejdet fra de tre foregående rum. Pave Leone X havde allerede overladt arbejdet til Rafael i 1517, men det blev først udført efter hans død af assistenterne på grundlag af mesterens skitser.

 

-  "La Battaglia di Ponte Milvio" (Giulio Romano).

Efter slaget ved Ponte Milvio i 312 lovliggør kejser Konstantin kristendommen og bliver selv døbt af pave Silvestro I. Dette er et portræt pave Clemente VII en uægte søn af pave Leone X, som han efterfulgte.

 

-  "Donazione di Roma" (Francesco Penni).

Kejser Konstantin overdrager byen til kirken ved et gavebrev til pave Silvestro I, og med denne handling bliver Paven til en verdslig fyrste.

 

 

Pinacoteca Vaticana

Her finder man i sal VIII malerierne:

-  "L'incoronazione della Madonna" (1502-1503).

-  "Madonna di Foligno (1511-1512) og

-  "La Trasfigurazione" (1518-1520). Kristi opstandelse.

-  "Le Virtu' Teologali (1507), del af en den såkaldte Baglioni-altertavle.

 

 

 

 

 

Rafaello: ""L'incoronazione della Madonna"

Pinacoteca Vaticana

     
  Hvis du vil læse om en af de øvrige kunstnere så "klik" nedenfor  
 

-> Bramante, Donato (1444-1514)

-> Michelangelo (1475-1564)

-> Rafaello (1483-1520)

-> Giacomo della Porta (1540-1602)

-> Fontana, Dominico (1543-1607)

-> Caravaggio (1573-1610)        

-> Maderno, Carlo (1556-1629)

-> Cortona, Pietro da (1596-1669)

-> Bernini, Gian Lorenzo (1598-1680)

-> Borromini, Francesco (1599-1667)

-> Andre kunstnere