Roms vand og fontæner

Tekst

 

-> Roms vand og fontæner

-> Acqua Vergine

-> Acqua Felice

-> Acqua Paola

-> Acqua Pia Marcia

-> Fontæner på gader og i gårde

-> Fontæner i alfabetisk orden  

Acqua Felice (1587)

 

Denne akvædukt blev tegnet og planlagt under pave Gregorio XIII i 1585, men blev først bygget og åbnet under den aktive, dynamiske byggepave pave Sisto V (Felice Peretti) i 1587. Bygningen af Acqua Felice regnes for at være denne paves største bygningsmæssige bedrift. Bygningen blev gennemført på af omkring 4000 mand under ledelse af den pavelige bygmester Domenico Fontana. Selve bygningen var meget omkostningsfuld, Fontana beregnede en pris, som var tre gange højere end pavens gravkapel Capella Sistina i S. Maria Maggiore.

Akvædukten udspringer omkring 30 km. øst for Rom ude ad VIA CASALINA, hvor regnvand fra Albanerbjergene opsamles ved Citta di Castello. Akvædukten føres ind i ROM på de gamle buer fra Aqua Claudio og Aqua Marcia, nedunder PIAZZA VITTORIO EMANNUELE videre til PIAZZA DELLE REPUBBLICA og så til slutfontænen på PIAZZA S. BERNARDO.

Den forsyner blandt andet højene CAPITOL og QUIRINALE med vand, og det er heromkring man skal finde de fontæner, der forsynes fra Acqua Felice.

 

Mosesfontænen

Dette er slutfontænen MOSTRA'en for Acqua Felice. Dominico Fontana tegnede fontænen i 1587, statuen af Moses har været kritiseret siden indvielsen, det siges at billedhuggeren begik selvmord af skam. Løverne var oprindelig antikke i rød porfyr, de kan nu ses i den ægyptiske samling i Vatikanet, og på stedet er de erstattet af nogle moderne. Alt i alt er det en flot fontæne med gode porportioner, en travertin balustrade, pavenes indskrift og hans våbenskjold.

 

Mosesfontænens centrale del

 

Fontane di Piazza Quirinale

Fontane Quirinale (Monte Cavallo)

Denne er opstået i flere etaper fra 1588. Nu består helheden af de tre ældste dele fra Roms kejsertid, de to dios­kurer, en obelisk, der blev rejst i 1786 og endelig den store granitfontæne skål, der stammer fra den antikke fontæne Marforo. Den store granitskål blev opsat i 1832, den tilhørende flodgud Marforo står nu i gården til Capitol-museet og ser hen på rytterstatuen af Marcus Aurelius og mindes bedre dage.

Obelisken er den anden af et tvillingesæt der stod foran indgangen til Augustus' mausolæum, man regner med at Domitian bragte dem til Rom. Den første blev fundet i 1587 og opstillet på apsissiden af S. Maria Maggiore, den anden blev fundet i 1786 og Pio VI (1800-1823) opstillede den ved Quirinal­fontænen.

 

Quattro Fontane

De fire murfontæner er placeret på de fire hjørner i krydset mellem VIA XX. SETTEMBRE og VIA QUATTRI FONTANE. De blev opsat i 1588 på bestilling af pave Urbano VIII samtidig med, at PALAZZO DEL DRAGO overfor Borrominis S. Carlo al Quattro blev bygget til MATTEI-FAMILIEN. Figurerne forstiller floderne TIBEREN (med en søløve, hjørnet med S.  Carlino), ARNO (med en løve) og guderne JUNO (med en påfugl) og DIANA (med en hund), der skal symbolisere begreberne STYRKE OG TROSKAB. Diana er fremstillet af Pietro delle Cortona.

 

Quattro Fontane - Tiberen

Fontana - La Navicella

 

Fontane Piazza Campitelli

Dette er endnu en af Giacomo della Porta's fontæner, bygget i 1589 med en lille marmorkumme over hovedkummen og udsmykket med pave Sisto V's våben stejlende løver.

 

Fontane di Piazza d'Aracoeli

Også denne regnes for at være bygget af Giacomo della Porta i 1589 med Sisto V's våben på fontænens midtersøjle. Vandtrålen rammer en lille kumme, hvorfra vandet flyder ned i en større kumme og derfra videre ned til et bassin i højde med gaden.

 

La Navicella

Fontænen står foran S. Maria in Domnica på Celio-højen. Den er bestilt af pave Leone X (Medici) (1513-1521) og er en af tre skibsfontæner i Rom (en Galejfontæne står i Vatikanets have). Ude på midten af den trafikerede gade, er der midt i et stort bassin placeret et massivt skibsskrog, hvis mast er en vandstråle. På bassinet kan man stadig se Medici-våbnet med de seks kugler.

 

Fontane di Piazza Madonna dei Monti

Et klassisk Giacomo della Porta arbejde fra 1588-89. Fra den cirkelrunde øverste og mindste kumme, strømmer vandet ned i en større og herfra gennem nogle masker ned i hovedkummen.

 

Giacomo della Porta: Fonte di Piazza d'Aracoeli

Fontane Viale Trinita di'Monti

 

Fontane Viale Trinita di'Monti

Den er bygget af Ferdinando de'Medici (1588), medens har endnu var kardinal og før han blev storhertug af Medici. Kanonkuglen i midten af den store granitskål siges at stamme fra en episode, hvor Kristina af Sverige ville vække sin elskede Ferdinando, ved at affyre et kanonskud fra Engelsborg mod Villa Medici.

 

Fontane del Tritone

Skabt af Bernini i 1642-1643 for pave Urbano VIII, så den kunne ses fra paladsets vinduer. En Triton sidder højt oppe i en muslingeskal båret af tre delfiner, den blæser vand ud af en konkylie op i en høj stråle, hvorfra den falder ned i et stort bassin. På springvandet har kunstneren sat betalerens familiemærke - bier.

(Billeder kan ses på siden Tur 8: Fra Termini til Pz. del Popolo)

 

Fontane dei Tritoni

På PIAZZA BOCCIA DELLE VERITA lige ved rundtemplet og overfor S. Maria in Cosmedin står denne fontæne. På en knudret sokkel af klippesten, står to udtærede tritoner og bærer en skal, hvorfra en vandstråle stiger op. Hovedkummen har form som en ottekantet stjerne, der var bestilleren pave Clemente XI's (Albani) våben. Fontænen blev opført 1717.

 

Fontane dei Tritoni

Fontane di Piazza S. Maria Maggiore

 

Fontane di Piazza S. Maria Maggiore

Fontænen er anlagt 1615 af Carlo Maderno for pave Paul V (Borghese). Det hele domineres af den store marmorsøjle, der er  den eneste til­bageværende fra Maxentius' Basilika. Borghesevåbenmærket - ørnen - kan ses på den lille fortæne foran søjlen. Her skyder otte vandstråler ud i det ovale bassin med to skåle med ørnene ovenfor.

 

 

Hvis du vil læse mere om akvadukterne og deres fontæner i Rom så "klik"

-> Acqua Vergine

-> Acqua Felice

-> Acqua Paola

-> Acqua Pia Marcia

-> Fontæner på gader og i gaarde

-> Fontæner i alfabetisk orden