Roms vand og fontæner

Tekst

 

-> Roms vand og fontæner

-> Acqua Vergine

-> Acqua Felice

-> Acqua Paola

-> Acqua Pia Marcia

-> Fontæner på gader og i gårde

-> Fontæner i alfabetisk orden 

ACQUA PIA ANTICA MARCIA (1870)

 

Denne akvædukt er en restaurering eller genopførelse af den antikke Aqua Quintus Martius fra 140 fKr. Kilderne findes 100 km. øst for Rom ved Agosta, arbejdet blev udført af et engelsk selskab og Pave Pio IX holdt den sidste pavelige indvielsesceremoni som overhoved for Rom den 10. sept. 1870. Ti dage senere den 20. september 1870 blev Rom indtaget og Pavestaten erobret og Italien blev et kongerige. Akvædukten giver meget vand og den har fået tilkoblet mange af de gamle fontæner fra det 16. og 17. årh.

 

Fontana delle Naiadi

Dette er slutfontænen på Acqua Pia Antica Marcia. Selve fontænen blev først indviet i 1901 med de fire bronchenymfer, der boltrer sig i de kraftige vandstråler. Midt i det store bassin holder hav­guden en stor fisk, der sender en kæmpestråle vand op i luften. De fire dristige damer gav anledning til megen debat om anstændighed og meget andet.

 

La Terrina (1580)

På pladsen foran Chiesa Nuova (S. Maria in Vallicella) står den meget smukke fontæne "La Terrina" fra 1580. "Sovseskålen" er den eneste tildækket fontæne i Rom, den blev måske udført af Giacomo della Porta til Campo di Fiori, hvor den stod indtil statuen af Bruno blev rejst i 1889. Efter at være forsvundet eller glemt i et lagerrum gennem mange år, blev den genopstillet i 1924 foran kirken ved bus 64's stoppested.

 

 

Mostra Acqua Marcia - Fontana delle Naiadi

Piazza Republicca

 

Fontana La Terrina

 

 

 

Villa Giulia - Nymphaeum

Murfontænen på Via Flaminia

På hvert sit hjørne ved Via di Villa Giulia har Ammanati skabt den overdådige skæggede maske hvilende på to store fisk. Pave Giulio III bestilte dette arbejde i forbindelse med anlæggelsen af hans herlige Villa Giulia. Fontænen blev stærkt ombygget og flyttet i 1561, da den stod i vejen for opførslen af den bygning der i dag er den italienske ambassade ved Vatikanstaten.

Først sprang fontænen med vand fra Acqua Vergine, det blev senere erstattet med vand fra Acqua Paola.

(Villa Guilia er nærmere beskrevet på siden Tur 12: Romerske highlights) 

 

Nymphaeum i Villa Giulia

Pave Giulio III's villa er i dag et moderne museum for etruskisk kunst. Midt i gårdarealet finder man det smukke Nymphaeum. Denne hellenistiske fontæne er tegnet af Ammanati og Vasari med Michelangelo som rådgiver. En stor balustrade omgiver en nedsænket åkande dam, et stykke af terrassen hviler på marmorkyratiders hoveder og vandet drypper ned gennem en mosgroet klippevæg.

(Bartolomeo Ammanati (1511-1592) og Giorgio Vasari (1511-1574) var begge arkitekter og billedhuggere med virksomhed i Rom og Firenze. De regnes for den florentinske manierismes førende kunstnere påvirket af Michelangelo. Ammanatis kendeste værk er Neptunfontænen på Piazza della Signora i Firenze, og Vasari er kendt for "Vasaris korridor" der forbinder Uffizi'erne med Palazzo Pitti, ellers er han især kendt for kunstbiografien "Berømte renæssancekunstneres levned".)

Fontana di Gulio III - Via Flaminia

Fontana dei Api - Piazza Barberini/Via Veneto

 

 

Fontana dei Api (1644) Pz. Barberini

Dette er en af BERNINI's tre fontæner, hvor pave Urbano VIII's våbenmærke "bierne" er en del af motivet. Den første står i en af Vatikanet's gårde og blev skabt da Bernini var i tyverne, da anden står foran Palazzo Barberini. Denne fontæne var først placeret på hjørnet ved Via Sistina, men blev flyttet til Via Veneto hjørnet i 1919 og tilsluttet Acqua Pia Marcia. Tre bier sidder på kummens kant foran en opretstående muslingeskal og spyder vand ud i spinkle stråler. I muslingeskallen er der en pavelig indskrift om opstillingen i 1644, det år pave Urbano VIII døde.

 

 

Murfontænen på Piazza Pietro d'Illyria

På denne lille plads oppe på Aventin ligger indgangen til den oldkristne basilika S. Sabina og i den anden ende en stor maskefontæne svarende til den på VIA GIULIA. Her spytter masken sin vandstråle ned i marmorkummen, der er udformet som et badekar. Dette er et yndet sted for bilvask om søndagen.

 

Fontana del Piazza Pietro d'Illyria

Fontænen ved foden af obelisken fra Karnak

Piazza S. Giovanni in Laterano

 

Fontænen på Piazza di S. Giovanni in Laterano (1603-1607)

Denne fontæne domineres fuldstændigt af Rom's største obelisk, Obelisken fra Karnak. Denne blev tilhugget 1501 f.kr. og opstillet ved templet i Karnak, den er 47 meter høj og vejer ca. 460 tons. Konstantin ville i år 330 have den optillet i Konstantinobel, men den endte i Cirkus Maximus, hvor den i 1501 blev fundet i tre dele. Den blev opstillet på pladsen af den store obeliskmester Domenico Fontana i 1587. Fontænen med en flot nedre marmorskål blev bygget i 1603 -1607 i en periode med tre paver, der alle blev repræsenteret med familievåbenet, hvoraf man kun kan skimte pave Clemente VIII's (Aldobrandini) løbende malteserkors og pave Paolo V's (Borghese) ørn.

 

Cordonata-løverne

De to smukke basalt løver ved foden af trappen op til PIAZZA CAMPIDOGLIO, de blev sat op i 1588 og sprang med vand fra Acqua Felice, men nu er det Acqua Pia Marcia.

 

 

Fontænerne i Villa Borgheses Park

Der er adskillige fontæner i denne smukke park, der blev åbnet for offentligheden i 1930. der bør besøges på en solrig varm søndag. Her skal nævnes nogle enkelte mere markante.

Cordonata løve ved trappen til Capitol

Fontana Cavalli Marini

Ved Piazza di Siena finder man denne fontæne fra 1791, hvor den blev bestilt af prins Marcantonio IV Borghese i forbindelse med en renovering af Villa Borghese. Fontænen er tegnet af maleren Christoforo Unterpergher fra Norditalien. I midten af et stort, rundt bassin ser man fire stejlende havheste (halvt hest og halvt fisk), der bærer en komposition af 3 koncentriske marmorkummer, hvor en blomsterstilk springer med vand fra Acqua Pia Marcia.

 

Ur-fontænen

I en lille kunstig sø omgivet af et jerngitter er der en "klippekonstruktion" med grøn bevoksning og et vandur. Dette hydrochronometer er konstrueret af en dominkaner præst Giambattista Embriaco. Det står i et lille trætårn hvor der øverst er fire urskiver og nederst glasvægge så man kan se konstruktionen, der får uret til at gå. (Et tilsvarende ur kan man se i Via del Gesù nr. 62, det er omtalt på siden Tur 2: Pantheon og Pz. Navona.)

Giovanni della Porta: "Grotesk hoved"

fra Piazza Novona til Borgheseparken

 

Fontænen med de groteske hoveder

I nærheden af søen kan man omkring en lille dam finde 4 groteske masker og i nærheden blæser 4 knælende tritoner i deres horn så vandet strømmer ned i et lille foranliggende bassin. De pågældende figurer er ikke kopier, tværtimod det er originale arbejder af Giovanni della Porta udført i 1572, til den nordlige fontæne på Piazza Novona, men flyttet til Borghese Parken i 1874. Ingen ved hvorfor, men nepotisme og/eller penge kan være årsagen. 

 

 

 

 

ACQUA PESCHIERA (1949)

 

Vandet kommer fra området Monte Nuria ved byen Rieti omkring 100 km. nord for Rom. Bjerget fungerer som afløb for regnen på Appeninerbjergene i mange kilometers afstand. Få kilometer efter kilden deler akvædukten sig i to. Den venstre Peschiera Sinistre når ROM øst fra, medens den vigtige højre gren Peschiera Destra ledes mod vest. På den højre gren har man sat akvæduktens mostra, der står på PIAZZA DEGLI EROI bagved Vatikanet.

 

Hvis du vil læse mere om akvadukterne og deres fontæner i Rom så "klik"

Giovanni della Porta: "Blæsende Triton"

fra Piazza Novona til Borgheseparken

 

 

-> Acqua Vergine

-> Acqua Felice

-> Acqua Paola

-> Acqua Pia Marcia

-> Fontæner på gader og i gaarde

-> Fontæner i alfabetisk orden