Roms vand og fontæner

Tekst

 

-> Roms vand og fontæner

-> Acqua Vergine

-> Acqua Felice

-> Acqua Paola

-> Acqua Pia Marcia

-> Fontæner på gader og i gårde

-> Fontæner i alfabetisk orden 

Acqua Vergine Antica (1453)

og

Acqua Vergine Nuova (1932)

 

Kilderne til de to akvædukter udspringer ca 65 km. øst for Rom ude ved TIVOLI. Det er regnvand fra Albanerbjergene, der samles i kilderne og derfra ledes til byen i underjordiske ledninger. Vandet fra Acqua Vergine Antica føres ad VIA NOMENTANA, VILLA ADA, VILLA BORGHESE, VILLA MEDICI over PIAZZA DI SPAGNA til mostra'en Fontana di Trevi. Acqua Vergine Nuova løber lidt sydligere, men stort set parallelt med Vergine Antica. Disse to akvædukter forsyner nogle af Roms mest kendte fontæner med vand.

 

Fontane di Trevi

Mostra for Acqua Vergine Antica. Den første mostra var en murfontæne som blev restaureret i 1453 i forbindelse med pave Niccolò V's restaurering af Aqua Virgo.

Den nuværende fontæne var 122 år om at blive færdig. Pave Urbano VIII bad i 1640 Bernini om at flytte acqua Vergine's slutfontæne, så den kunne ses fra pavernes nye bopæl på Quirinal-paladset. Efter indledende studier af Bernini og efter at have beskæftiget flere arkitekter og billedhuggere i 122 år under 14 paver blev arbejdet fuldført efter Niccolò Salvi's tegninger i 1762. Fontænen regnes for et af de sidste værker i den romerske barokarkitektur. Over fontænen kan man se navnene på paverne Clemente XII, Benedetto XIV og Clemente XIII, der stod for færdiggørelsesarbejdet gennem de sidste 32 år fra 1730 til 1762.

(Niccolò Salvi (1697-1751) var arkitekt og mest brugt som teaterdekoratør og festarrangør. Hans hovedværk er Trevifontænen, som han begyndte på i 1733.)       

   

 

Piazza del Popolo med Monte Pinchio og

mostra for Acqua Vergine Nuova

Fontane del Piazza del Popolo

Den oprindelige fontæne på pladsen blev udført i 1572 af Giacomo delle Porta, den er siden flyttet til PIAZZA NICOSIA. Ved siden af denne fontæne rejste man i 1589 den godt 36 meter høje obelisk fra Heliopolis. Dominico Fontana hentede den på Cirkus Maximus, hvor den oprindelig var blevet placeret af Kejser Augustus år 31 f.kr.

Den gamle fontæne blev flyttet i forbindelse med Valadier's udvidelse og omlægning af pladsen i 1814. I forbindelse med omlægningen blev løvefontænen med obelisken og de to fontæner langs pladsens kant tegnet af Valadier. De to randfontæner forestiller henholdsvis Rom - som en stor stærk spydbærende kvinde stående mellem symbolerne for Tiberen og Aniene og NEPTUN - mellem to tritoner. 

Oppe over pladsen kan man se det store vandfald under MONTE PINCHIO, dette er Mostra'en for Acqua Vergine Nuova.

(Giuseppe Valadier (1762-1839) er fransk arkitekt og anlægger i årene 1816-1824 området omkring Piazza del Popolo og Passeggiata del Pincio.) 

 

Fontana Piazza del Popolo

Piazza Colonna - Fontæne af Giocomo delle Porta

Piazza del Rotondo (Pantheon)

Den smukke firkantede fontænekumme og de groteske masker er tegnet af Giacomo della Porta i 1575. Klippearangementet og obelisken er først tilsat i 1711. Den syv meter høje obelisk er måske en romersk efterligning, eller også kommer den soltemplet i Heliopolis og opstillet i Isis-templet, hvor nu Piazza Collegio Romana findes.

 

Piazza Colonna

En smuk velformet marmorkumme på hvis underside der er seksten små løvehoveder. Også denne fontæne er bygget af Giacomo della Porta i 1575. Delfinerne og midterspringvandet er påsat omkring 1830.

 

Fontane Tartughe (Skildpaddefontænen)

Denne blev bestilt af Mattei-familien hos Giacomo della Porta og hans billedhugger Landini. Den blev opført i 1581-84. Fire unge nøgne mænd i naturlig størrelse udført i bronze træder i al lystighed på fisk, medens de hjælper nogle skildpadder op i fontænens øverste kar. Skildpadderne blev først tilføjet ved en restaurering i 1659, traditionen mener, at det var Bernini's ide.

(Billede kan ses på siden Giacomo della Porta)

Giacomo della Porta: "Fontana del Piazza Rotondo"

Fontana - Il Babuino

IL Facchino (vandbæreren)

En mindre murfontæne forestillende en mand, der bærer en tønde, hvorfra vandet fosser ud i kummen. Mange myter omgiver denne fontæne. En siger at figuren forestiller Luther, derfor er den så skamferet, en anden finder at den er skabt af Michelangelo.

Fontænens oprindelse fortaber sig i det uvisse, men træsnit fra 1643, viser den ubeskadigede fontæne på hængende på væggen til Palazzo de Carolis (Banco di Roma) ud mod Corso'en. I 1872 blev fontænen flyttet til paladsets VIA LATA-side.

 

Fontane della Barcaccia

Den er bygget i 1627-29 af Pietro Bernini faderen til den langt mere berømte barokkens mester Gian Lorenzo Bernini. Fontænen forestiller en opskyllet båd til minde om en Tiber-oversvømmelse i 1598, hvor hele marsmarken stod under vand, i Pantheon stod vandspejlet 6 meter over gulvet. Igen skal man bemærke, at giverens våbenmærke bien ses på fontænen.

 

IL Babuino

En helt nedslidt liggende Silen, der er en skaldet braknæset gammel lysten satyr i Dionysos' følge, hviler sig oven på fontænens kar. Denne figur blev kaldt Il Babuino (bavianen) og gav navn til gaden mellem Piazza di Spagna og Piazza del Popolo.

 

Fontana - Il Facchino

 

 

Hvis du vil læse mere om akvadukterne og deres fontæner i Rom så "klik"

-> Acqua Vergine

-> Acqua Felice

-> Acqua Paola

-> Acqua Pia Marcia

-> Fontæner på gader og i gaarde

-> Fontæner i alfabetisk orden