Firenze

Noter om kunstnerne

Tekst

 

De 17  kunstnere ordnet kronologisk efter deres fødselsår

 

* Giotto Bondone

* Brunelleschi

* Ghiberti

* Donatello

* Paolo Uccello

* Luca Della Robbia

* Masaccio

* Leon Battista Alberti

* Filippo Lippi 

* Andrea Castagno

* Benozzo Gozzoli 

* Andrea Verrocchio 

* Botticelli  

* Ghirlandaio  

* Michelangelo  

* Andrea del Sarto

 

Fra Angelico (1400-1455)

 

Efter Masaccios død i 1428 var der ingen florentinske malere med tilsvarende format som billedhuggeren Donatello og arkitekten Brunelleschi.

Det største navn blandt malerne var dominicanermunken Beato Angelico, der fra 1436 bosatte sig i S. Marco klosteret. Han er i lidt for høj grad blevet opfattet som den fromme maler, men han var en ypperlig kunstner. Hans kunst er umiddelbart forståelig, men har ikke samme episke kraft som Masaccios. Selv om han tilsyneladende vender tilbage til gotikken og den sienesiske skole, danner han en modvægt til Masaccios plastiske og humanistiske kunst.

 

Museo di S. Marco

Her har Fra Angelico på første sal i klostret udsmykket munkecellerne, korridorer og sale med smukke fresker med religiøse motiver ofte fra lidelseshistorien alt i klare, lysende farver.

*  "Bebudelsen" fra 1450 findes for enden af trappen op til munkecellerne.

*  "Den korsfæstede Kristus med S. Dominico" ses overfor bebudelsen.

*  "Bebudelsen" i celle nr. 3.

*  "Maria's kroning" i celle nr. 9

 

Til højre for trappen op til munkecellerne er den store sal, hvis endevæg er et stort billedet af korsfæstelsen med apostle, martyrer og kirkefædre knælende ved korsets fod.

 

Indenfor i klostergården til højre for indgangen findes det tidligere pilgrimsherberg, der nu er indrettet til museum.

Herinde er der adskillige billeder af Fra Angelico, blandt mange er de vigtigste måske:

* "Dommedag" malet for S. Maria degli Angeli

* "Nedtagelsen fra korset"  (1434) tidligere S. Trinita bestilt af Strozzi-familien.

* "Maria og barn på trone tilbedt af Ss. Cosma og Damiani" 1438. Tidligere altertavle fra S. Marco.

 

 

"Annunciazione"

Museo di S. Marco, celle nr. 3.

 

Galleria degli Uffizi

* "Jomfru Marias kroning" er en vision af det himmelske liv (rum 7)

 

Fra Angelico: Bebudelsen (1450)

Chiostro S. Marco

 

 

 

2. september 2009 / ot