Firenze

Noter om kunstnerne

Tekst

 

De 17  kunstnere ordnet kronologisk efter deres fødselsår

 

* Giotto Bondone

* Brunelleschi

* Donatello

* Paolo Uccello

* Luca Della Robbia

* Fra Angelico

* Masaccio

* Leon Battista Alberti

* Filippo Lippi 

* Andrea Castagno

* Benozzo Gozzoli 

* Andrea Verrocchio 

* Botticelli  

* Ghirlandaio  

* Michelangelo  

* Andrea del Sarto

 

 

Lorenzo Ghiberti (1378-1458)

 

Ghiberti var en alsidig guldsmed og kunstner. Også han arbejdede med perspektivets problemer, men han var endnu påvirket af sengotikkens pretenciøse elegance og gav derfor ikke afkald på det udsøgte linjespil og den raffinerede komposition og udførelse.

 

Sammenlignet med Brunelleschis, Donatellos og Masaccios store revolutionerende værker synes Ghibertis kunst at have sine rødder i fortiden og at videreføre de bestræbelser, der havde været fremherskende i den gotiske kultur. Det skal dog tilføjes, at der er et åndepust af klassicisme i formen. Det der tiltalte humanisterne i den sidste halvdel af århundredet var en forfinelse i de nøgne ynglingefigurers slanke elegance og i ranker og blomsterguirlander.

Ghiberti var en alsidig guldsmed og kunstner. Også han arbejdede med perspektivets problemer, men han var endnu påvirket af sengotikkens pretenciøse elegance og gav derfor ikke afkald på det udsøgte linjespil og den raffinerede komposition og udførelse.

Sammenlignet med Brunelleschis, Donatellos og Masaccios store revolutionerende værker synes Ghibertis kunst at have sine rødder i fortiden og at videreføre de bestræbelser, der havde været fremherskende i den gotiske kultur.

Det skal dog tilføjes, at der er et åndepust af klassicisme i formen. Det der tiltalte humanisterne i den sidste halvdel af århundredet var en forfinelse i de nøgne ynglingefigurers slanke elegance og i ranker og blomsterguirlander.

 

Selvportræt.

Dåbskapellets østdøre

 

Flagellationen af Jesu

Felt fra Dåbskapellets nord døre

Værker i Firenze:

 

Dåbskapel - S. Giovanni in fonte.

De nordlige bronchedøre (ved indgangen) er dem Ghiberti arbejdede på i 21 år (1403-1424) efter en konkurrence som han vandt over Brunelleschi. De to konkurrencearbejder kan ses og sammenlignes i Bargello, medens Brunelleschi synes at have betragtet hver enkelt figur som en sluttet enhed, søger Ghirberti at indføje dem i et harmonisk sammenhængende ornament. En væsentlig begrundelse for at han vandt konkurrencen skyldtes, at han havde støbt hele kompositionen i et stykke.

Det færdige arbejde med billeder fra Jesus liv i gotiske firpasfelter vakte så stor begejstring, at Ghiberti uden konkurrence fik overdraget udførelsen af kapellets sidste sæt døre.

 

De østlige døre vis a vis Doumo's hovedindgang blev udført umiddelbart efter de første (1425-1452) og har taget al opmærksomhed fra de nordlige og Andrea Pisanos oprindelige på sydsiden. Michelangelo er citeret for "disse døre er så skønne, at de fortjente at stå som porten ind til Paradis". Her er hver af de 10 kompositioner fortællinger fra Det gamle Testamente formet inden for en forholdsvis stor rektangulær flade, næsten som et maleri i bronce.

Skabelsen af Eva

Dåbskapellets øst-døre

Ofringen af Isak

 

 

 

 

 

 

Museo del Duomo

Her er udstillet 4 nyrestaureret felter fra "Paradisporten". Motiverne er "Skabelsen", "Kain og Abel", "David og Goliat" og "Isak's ofring".

 

Or San Michele

Her har Ghirberti udført tre statuer til de udvendige nicher:     

* Johannes Døberen (1414) for Købmændenes laug

* Mathæus (1419-1422) for vekselerernes laug

* S. Stefano (1428) for uldvævernes laug.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. september 2009 / ot

S. Stefano

Or San Michele