Firenze

Noter om kunstnerne

Tekst

 

De 17  kunstnere ordnet kronologisk efter deres fødselsår

 

* Giotto Bondone

* Brunelleschi

* Ghiberti

* Donatello

* Paolo Uccello

* Luca Della Robbia

* Fra Angelico

* Masaccio

* Filippo Lippi 

* Andrea Castagno

* Benozzo Gozzoli 

* Andrea Verrocchio 

* Botticelli  

* Ghirlandaio  

* Michelangelo  

* Andrea del Sarto

 

Leon Battista Alberti (1404-1472)

 

Leon Battista Alberti stammede fra en af Firenzes fornemme slægter, der ved hans fødsel havde tilbragt tyve år i landflygtighed. Han blev juridisk doktor i 1428 ved universitetet i Bologna, hvor han også studerede matematik og naturvidenskab. Efter ophævelse af landflygtigheden besøgte han Firenze i 1432, hvor han blev ven med Brunelleschi og kredsen omkring Medicierne, hvor han færdedes i kredsen af lærde humanister, og hvor han tog del i interessen for og studierne af den platoniske filosofi. På denne tid studerer han også arkitektur og malerkunst.

 

Han blev i denne forbindelse udnævnt til "Abbrevviator" for pave Eugenio IV, der var flygtet fra Rom. Hans arbejde for denne pave fortsætter under efterfølgeren Nicolaus V, for hvem han udarbejder et forslag til restaurering eller nedrivning af den gamle S. Pietro basilica. Hans mange rejser med paverne giver venskaber med mange fyrster og arbejdsopgaver i Rimini, Mantua, Rom og Firenze, alle steder var han arkitekten og andre påtog sig arbejdet som bygmester.

Som arkitekt lå han de klassiske forbilleder meget nær. Ganske afgørende betydning fik han gennem sin skribentvirksomhed, som udover poesi og prosa bestod i et teoretisk ti binds arkitekturværk fra 1450 "De re aedeficatoria" der var inspireret af den romerske Vitruvius.

 

I tre bøger om malerkunsten "Trattato della Pittura" fra 1435 præciserede han kunstens nye opgaver og mål, og her formuleredes de krav, som den humanistiske samtid stillede til et kunstværk. I værket fremsatte han principperne om, at naturalismen skulle nås ved brug af perspektivet, og at de afbildede personer skulle sammenstille i dramatiske grupper for at skabe handling i fremstillingen.

 

Portrætmedalje

 

Loggia Ruccellai

 

 

 

 

 

 

I forordet til bogen, der er tilegnet Brunelleschi, skriver han:

"Da jeg sammenlignede de gamles kunst og litteratur med den moderne, forekom det mig, at naturen, denne kunsts moder, var blevet gammel og ikke længere skabte de værker, store og velskabte, som hun havde bragt til verden i sin frugbare ungdom. Men efter at jeg er vendt tilbage til vort fædreland efter min lange landflygtighed, har jeg opdaget, at mange af jer, først og fremmest du Filippo, og derpå vor kære ven Donato (Donatello) og de andre, som for eksempel Nenci (Ghirberti), Luca (della Robbia) og Masaccio besidder et talent for det højeste i alle kunstarter, et talent, som de mest berømte byer i oldtiden ikke kan opvise mage til."

 

Værker i Firenze:

 

Palazzo Rucellai

Dette palads tegnet omkring 1450 og den tilhørende loggia er et udmærket eksempel på renæssancens paladsarkitektur med klare romerske principper.

 

Loggia Rucellai

 

Cappella Rucellai

 

S. Maria Novella

Facaden er tegnet omkring 1456 med store besværligheder,da den skulle tage hensyn til eksisterende sideportaler og nichegrave i den gamle facade. Ikke desto mindre blev der skabt en facadetype,som blev forbillede for de næste trehundrede års kirkebyggeri.

Værker i Mantova

* S. Andrea

 

* S. Sebastiano

 

 

 

2. september 2009 / ot

Cappella Ruccellai