Firenze

Noter om kunstnerne

Tekst

 

De 17  kunstnere ordnet kronologisk efter deres fødselsår

 

* Giotto Bondone

* Brunelleschi

* Ghiberti

* Donatello

* Paolo Uccello

* Fra Angelico

* Masaccio

* Leon Battista Alberti

* Filippo Lippi 

* Andrea Castagno

* Benozzo Gozzoli 

* Andrea Verrocchio 

* Botticelli  

* Ghirlandaio  

* Michelangelo  

* Andrea del Sarto

 

Luca della Robbia (1399-1482)

 

Billedhuggeren Luca della Robbia var grundlæggeren af et navnkundigt familieværksted, hvorfra der kom en lang række kunstværker, der endnu ses rundt om i Firenze. Værkstedets speciale var skulpturer fremstillet i glasseret frostbestandig terrakotta, hvor farven var lagt under glasuren, hvorfor der var et begrænset register i blåt, grønt og gult medens rødt savnes.  Fremstillingsteknikken for dette glaserede lertøj "ars superlucrativa" forblev en familiehemmelighed, der gav brodersønnen Andrea (1435-1525) og dennes søn Giovanni (1469-1529) en fortsat produktion (nærmest en fabriksproduktion) gennem de næste hundrede år.

 

Luca della Robbia er harmoniens, naivitetens og den rene naturligheds mester med stor påvirkning fra Ghiberti, hans produktion var meget stor, specielt omfattende var produktionen af terrakotta og stukrelieffer med motivet "Madonna med Barn".

 

Værker i Firenze:

 

MUSEO DELL'OPERA DI S. MARIA DEL FIORE.

Den ene sangertribune fra domkirken udført 1431-1438. Dette værk er helt forskellig fra det tilsvarende af Donatello. Hvor della Robbia giver en dramatisk flydende fremstilling af børn i syngende og spillende leg, viser Donatello en syngende lovsang af Herren. Della Robbias tribune er opdelt i 10 felter, der er illustrationer til versene i salmen Laudate Dominum.

 

Duomo, S. Maria del Fiore

Til Kampanilen blev der i 1437 udført fem marmorrelieffer. De er placeret på nordsiden seks af middelalderens frie kunstarter, udført i klassisk-humanistisk ikonografi:

 

Lucca della Robbia: detalje fra sangertribunen

Madonna delle Mela

Bargello - Firenze

-   "Musikken", Tulbakain med hammer og ambolt

-   "Geometrien og aritmetikken" repræsenteres af Pythagoras og Euklid

-   "Retorikken" er fremstillet ved Orfeus, der spiller luth i en skov.

-   "Dialektikken" fremstilles af Aristoteles diskuterende med en elev.

-   "Grammatikken" vises som en scene fra en skoleklasse.

 

Over broncedørene til det gamle og nye Sakresti på hver side af koret

-    Kristus opstandelse (1443). her er der tydelig påvirkning fra Ghibertis relief på Paradisporten.

-    Marias himmelfærd (1446-1450)

 

S. Croce

-    Cappella Pazzi.

De fire hjørnerelieffer forestillende evangelisterne.

 

Museo Nazionale del Bargello

-    Madonna med æble og barn.

-    Lunetten fra Via d'Agnolo (1470), der er Lucas sidste store arbejde, og viser hans kunst i dens reneste form.

 

 

2. september 2009 / ot

Evangelisten Johannes

Cappella Pazzi, S. Croce