Rom - Indledning

Tekst

 

* Romerske rundture

* Spise - og drikkesteder 

* Roms historie

* Det religiøse Rom

* Kunsternes Rom

* Vand og fontaener

* Roms paladser  

INDLEDNING

 

Rom er størst. Rom er en by med oplevelser for alle, for alle sanser og temperamenter, men det er en krævende by, hvis man vil trænge ind bag facaderne og få viden om alt det, der gør at Rom er størst. Da Ludvig Holberg i 1715 som ganske ung kom til Rom, skrev han følgende om Peterskirken, der ved at slette fem ord kunne gælde for hele byen Rom: "Der har man straks for øje alt det der er værd at se  - ikke blot i Rom men i hele verden"

 

Rom er en storby, hovedstad i den vestlige verdens femtes­tørste industrination, men samtidig er den et levende museum med en udstilling, der har emner fra 2500 års historie. For alle europæere har navnet Rom til alle tider betydet andet og mere end blot en by. Det har stået for begreber, som er vanskeligt at definere, måske umulige at udtrykke, og det har betydet forskellige ting for forskellige mennesker på samme tid og til forskellige tider. For Peter, Paulus og de første kristne var Rom symbolet på Babylon - "den store skøge". For kejser Karl den Store stod Rom for genoplivelsen af kejserdømmet som idé, foreningen af det verdslige og det åndelige. For den hellige Caterina af Siena var Rom kristenhedens åndelige centrum. For paverne der vendte tilbage fra Avignon var den af afgørende betydning for byens religiøse kald. Bag alle disse reaktioner ligger en ambivalens, der skyldes modsætningen mellem det materielle og det åndelige - mellem det jordiske og det hinsides.                                                                        

 

En total beskrivelse af alt, hvad denne by rummer, kunne fylde adskillige bind i et leksikon, den officielle guide fra Touring Club Italiano "ROMA E DINTORNI" giver en forkortet version på små 800 sider af det totale opslagsværk. Rom kan opleves slentrende medens der kikkes på facader, gadeliv, torvehandel, kyssene i parkerne, den myldrende trafik, de overfyldte busser, de kæmpemæssige kirker, samtidig med at man nyder de mange barer og gode spisesteder. Alt dette kan gøre byen til en smuk og interessant ferieoplevelse. Efterfølgende - hjemme i lænestolen eller bag skrivebordet - kan man måske fortryde, at tiden måske ikke blev udnyttet fuldt ud, med en bedre organisering af den kostbare tid til at trænge ind bag bylivets facader og snuse til historiens og kulturens vingesus.

 

Det vil ikke være muligt at få en udtømmende, endelig oplevelse af Rom gennem et en, to eller tre ugers ophold i byen. Det vil dog være muligt, selv på et kortere ophold at få et overblik over byens mange historiske og kulturelle oplevelser. Dette websted med "rejsenoter" kan anvendes i forbindelse med en eller flere rejser til det mageløse Rom. Rejsenoterne er et enkelt af de mange tilbud, der kan give brugeren et hurtigt og godt indtryk af byen. Indholdet af webstedet falder af denne grund to dele:

 

- Den ene del meget praksisorienteret hvor der er beskrevet 13 spadsereture, så store dele af byen præsenteres. Denne del indeholder også beskrivelser af en række gode spise- og drikkesteder, således skulle det være muligt at få et godt indtryk af den spændende by, uden at der sker for mange misforståelser og for meget spild af kostbar ferietid.

- En anden del er nogle væsentlige temaer, der kan bruges før eller efter turene, hvis man vil koncentrere sig om et eller flere af de emner der gennemgås, hvad enten dette skulle være det "Roms historie", "Det religiøse Rom", "Kunstnernes Rom", "Roms vandforsyning" og "Paladsernes Rom". Disse temaafsnit indeholder desuden en række uomgængelige historiske og kunstneriske oplysninger af mere leksikalsk art.

 

Således bliver en slags indholdsfortegnelse

                                                   

Romerske rundture                                                                             

Dette afsnit er mest beregnet til brug ved de første besøg i byen, så man ved et kortere ophold kan følge nogle gode spadsereture rundt i centrale dele af Rom, med mulighed for at se besøge de fleste af helt væsentlige seværdigheder. De 13 rundture omfatter:

Tur 1: S. Pietro, Vatikanet                                  

Tur 2: Pantheon, Pz. Navona

Tur 3: Via Giulia, Ghetto, Campo di Fiori 

Tur 4: Foro Trajani, Capitol og Monti

Tur 5: FraTermini til Porta Maggiore

Tur 6: Trastevere (tilslutning til tur 3)

Tur 7: Omkring Corsoen   

Tur 8: Fra Termini til Pz. del Popolo

Tur 9: Aurelians bymur           

Tur 10: Aventin og Testaccio (tilslutning til tur 6)

Tur 11: Fra Colosseo til Via Appia Antica

Tur 12: Romerske highlights                          

Tur 13: De antikke seværdigheder 

 

Tur 13 er en beskeden og upretentiøs beskrivelse for dem der måske for første gang skal stifte bekendtskab med Roms antikke fortid, dengang byen var centrum for et verdensrige. De valgte seværdigheder er udtryk for, hvad en besøgende kan nå at se ved et kortere besøg i byen.

 

Spise - og drikkesteder   

"Uden mad og drikke du'er helten ikke", så det er nødvendigt at dyrke en anden hyggelig del af den romerske kultur - maden og vinen. Dette afsnit indeholder omkring et halvt hundrede forslag til gode og billige "spise - og drikkesteder" i forskellige kvarterer af byen. Det er de lokale steder for romerne og forhåbentlig har de ikke været omtalt i "Motor" eller "alt for damerne".

 

Roms historie                                                                                     

Hvor formastelig/for vovet kan man være, når denne overskrift kan optage "hyldemeter" bøger på et hvilken som helst Kommunal bibliotek? Så dette er et meget beskedent forsøgt på at give en kronologi med nogle vigtige årstal i Roms historie, og et forsøg på at lade personer, steder og handlinger fra de øvrige afsnit indtræde i en historisk sammenhæng.

Hele afsnittet er delt op i 4 hovedafsnit:

En historisk kronologi delt op i 11 afsnit

-> Kongedømmet

-> Republikken

-> De første kejsere

-> Rigets opløsning

-> Middelalderen

-> Renæssancen (1400-1527)

-> Modreformationen (1530-1600)

-> Seicento (1600-1700)

-> Settecento (1700-1800)

-> Ottecento(1800-1870)

-> Fra 1870 til år 2000

Herefter 3 afsnit

-> Roms kejsere

-> Paverne

-> Noter til historien

 

Det religiøse Rom

Rom var en af de første steder kristendommen nåede til under sin tidligste udbredelse. Afsnittet giver en kortfattet beskrivelse af de vigtigste begivenheder, udviklinger, steder og personligheder der optræder i de første 400 år af kristendommens historie.

Hele afsnittet er delt op i 8 dele:

-> De første kristne århundrede

-> Martyrerne

-> Mithra-kulten

-> Det underjordiske Rom

-> Kirkernes Rom

-> Apsismosaikker

-> Barokkens gravmonumenter

-> Mariadyrkelsen

 

Kunsternes Rom

Dette er en kortfattet beskrivelse af de 10 kunstnere man ikke kan undgå at "støde ind i" når man besøger Rom. Endvidere er gives her korte leksikale oplysninger om en "lille" række af de kunstnere, som sammen med de 10 uundgåelige har gjort Rom til "Den evige stad". 

 

Roms vand og fontæner 

 

Roms paladser